NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce kaple sv. Josefa

NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce kaple sv. Josefa

 • NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul
 • TERMÍN REALIZACE: 2009
 • DOTAČNÍ TITUL: POV 2009, MMR ČR
 • NÁKLADY PROJEKTU: 475 tis. Kč
 • DOTACE: 332 tis. Kč

   

  Kaple sv. Josefa je hlavní dominantou obce Drmoul. Nachází se na návsi za základní a mateřskou školou v blízkosti silnice na Obec Tři Sekery. Byla vybudována v roce 1924 na památku drmoulských rodáků padlých na frontách první světové války. Financování stavby zajistil spolek, který shromáždil sbírky na její výstavbu mezi obyvateli, firmami i lázeňskými hosty z nedalekých Mariánských Lázní. Celkem bylo tehdy vybráno 48 000 Kč. Stavební plán kaple připravil chebský městský stavitel Thurner a stavbu řídil jeho bratr Thomas Thurner z Plané. Kaple byla vysvěcena v roce 1925.

  Kaple je nejdůležitější sakrální památkou v obci a dokončení její obnovy patří mezi hlavní priority obce.

  V rámci projektu došlo k obnově přístupového prostoru ke kapli a k výměně vstupních dveří.

   

  obrázek kaple 1 obrázek kaple 2 obrázek kaple 3 obrázek kaple 4

  banner pro příjemce

  | Projekt vznikl s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR |

 • Projekty obce Drmoul

  NÁZEV PROJEKTU: Drmoul - demolice bytového domu, Sekerská, čp. 110

  NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul TERMÍN REALIZACE: do 31. 1. 2019 SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR DOTAČNÍ TITUL: 11708 - Podpora revitalizace území NÁKLADY PROJEKTU:  786 074 KČ DOTACE: 550 251 KČ Bytový objekt č.p.110 v Sekerské ulici se nacházil v centrální části obce...

  NÁZEV PROJEKTU: Obnova kaple sv. Josefa v obci Drmoul

  NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul TERMÍN REALIZACE: do 30. 9. 2021 SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova PODPROGRAM: 117D8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů NÁKLADY PROJEKTU:  557 972 KČ DOTACE: 194 287...

  NÁZEV PROJEKTU: Obnova starých herních prvků v obci Drmoul

  NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul TERMÍN REALIZACE: do 30. 11. 2020 SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova PODPROGRAM: 117D8210H5115 - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku NÁKLADY PROJEKTU:  241 903...

  NÁZEV PROJEKTU: Obnova části ulice Luční obec Drmoul

  NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul TERMÍN REALIZACE: do 31. 5. 2021 SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova PODPROGRAM: 117D8210G - Podpora obnovy místních komunikací NÁKLADY PROJEKTU:  2 730 059 KČ DOTACE: 1 911 041 KČ Předmětem...

  Oslavy třiceti let spolupráce a svobody

  Název projektu : Oslavy třiceti let spolupráce a svobody Číslo projektu : DF/EÚS/EGR/0105 Dotační program : Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond Termín realizace : 2019 - 2020 Rozpočtové náklady projektu : 186 949 Kč Nezpůsobilé...

  Doteky společné historie

  Název projektu : Doteky společné historie Číslo projektu : DF/EÚS/EGR/0026 Dotační program : Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond Termín realizace : 2017-2018 Rozpočtové náklady projektu : 339 289 Kč Nezpůsobilé...

  Život v pohraničí - společná setkávání

  Název projektu: Život v pohraničí - společná setkávání  Číslo projektu: DF/EÚS/EGR/0006  Dotační titul: Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond  Termín realizace: 2016-2017 Rozpočtové náklady projektu: 161 244...

  Obnova místních komunikací

  REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:   CZ. 1.09/2.2.00/86.01363 NOSITEL PROJEKTU:    Obec Drmoul DOTAČNÍ TITUL:    Regionální operační program NUTS II Severozápad TERMÍN REALIZACE:     2015 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY PROJEKTU:   6 699 475,70...

  Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu

  REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01298 NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015 ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 5 045 218,67 Kč PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%   Hlavním strategickým...

  NÁZEV PROJEKTU: Poznejme společně obec Drmoul

  Obec Drmoul realizuje v programu Dispozičního fondu Cíl 3 Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 malý projekt, zaměřený na poznávání krásného okolí obce, a to pro občany našeho regionu a pro občany sousedních obcí v Bavorsku. Partnerskou obcí projektu je obec Neualbenreuth, se...
  1 | 2 | 3 >>

  Projekty obce Drmoul

  NÁZEV PROJEKTU: Drmoul - demolice bytového domu, Sekerská, čp. 110

  NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul TERMÍN REALIZACE: do 31. 1. 2019 SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR DOTAČNÍ TITUL: 11708 - Podpora revitalizace území NÁKLADY PROJEKTU:  786 074 KČ DOTACE: 550 251 KČ Bytový objekt č.p.110 v Sekerské ulici se nacházil v centrální části obce...

  NÁZEV PROJEKTU: Obnova kaple sv. Josefa v obci Drmoul

  NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul TERMÍN REALIZACE: do 30. 9. 2021 SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova PODPROGRAM: 117D8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů NÁKLADY PROJEKTU:  557 972 KČ DOTACE: 194 287...

  NÁZEV PROJEKTU: Obnova starých herních prvků v obci Drmoul

  NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul TERMÍN REALIZACE: do 30. 11. 2020 SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova PODPROGRAM: 117D8210H5115 - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku NÁKLADY PROJEKTU:  241 903...

  NÁZEV PROJEKTU: Obnova části ulice Luční obec Drmoul

  NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul TERMÍN REALIZACE: do 31. 5. 2021 SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova PODPROGRAM: 117D8210G - Podpora obnovy místních komunikací NÁKLADY PROJEKTU:  2 730 059 KČ DOTACE: 1 911 041 KČ Předmětem...

  Oslavy třiceti let spolupráce a svobody

  Název projektu : Oslavy třiceti let spolupráce a svobody Číslo projektu : DF/EÚS/EGR/0105 Dotační program : Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond Termín realizace : 2019 - 2020 Rozpočtové náklady projektu : 186 949 Kč Nezpůsobilé...

  Doteky společné historie

  Název projektu : Doteky společné historie Číslo projektu : DF/EÚS/EGR/0026 Dotační program : Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond Termín realizace : 2017-2018 Rozpočtové náklady projektu : 339 289 Kč Nezpůsobilé...

  Život v pohraničí - společná setkávání

  Název projektu: Život v pohraničí - společná setkávání  Číslo projektu: DF/EÚS/EGR/0006  Dotační titul: Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond  Termín realizace: 2016-2017 Rozpočtové náklady projektu: 161 244...

  Obnova místních komunikací

  REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:   CZ. 1.09/2.2.00/86.01363 NOSITEL PROJEKTU:    Obec Drmoul DOTAČNÍ TITUL:    Regionální operační program NUTS II Severozápad TERMÍN REALIZACE:     2015 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY PROJEKTU:   6 699 475,70...

  Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu

  REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01298 NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015 ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 5 045 218,67 Kč PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%   Hlavním strategickým...

  NÁZEV PROJEKTU: Poznejme společně obec Drmoul

  Obec Drmoul realizuje v programu Dispozičního fondu Cíl 3 Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 malý projekt, zaměřený na poznávání krásného okolí obce, a to pro občany našeho regionu a pro občany sousedních obcí v Bavorsku. Partnerskou obcí projektu je obec Neualbenreuth, se...
  1 | 2 | 3 >>