NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce místní komunikace v obci Dolní Žandov

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Program obnovy venkova 2010

NÁKLADY PROJEKTU: 1,2 mil. Kč

DOTACE: 0,6 mil. Kč

Obec Dolní Žandov dokončila výstavbu kanalizace, po které byla nutná rekonstrukce místních komunikací. Posledním úsekem, který ještě nebyl zrekonstruován, byla místní komunikace stoka "D" a "DB" ve směru od obecního úřadu k místní pekárně a dětskému hřišti. Tato lokalita patří do zastavěného území obce.

Předmětem projektu byla tedy rekonstrukce výše zmíněné místní komunikace, která se nachází na pozemcích p. č. 2224 a 2048/1.

banner pro příjemce

| Projekt vznikl s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR |