Setkání při příležitosti desetiletí činnosti Mariánskolázeňska

Setkání při příležitosti desetiletí činnosti Mariánskolázeňska

 

Tento projekt navazuje na dosavadní spolupráci a zaměřuje se na posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi českými a bavorskými partnery a současně mezi obyvateli obcí na obou stranách hranice. Obě strany si vymění a získají další informace a poznatky o životě v obcích obou států formou setkání z příležitosti 10. výročí činnosti Svazku.

 

Svazek spolupracuje na přípravě a realizaci několika projektů se zahraničními partnerskými obcemi, například velmi úspěšný byl projekt "Náš region", jehož předmětem byla soutěž o nejzajímavější fotografii. Ve fázi realizace se nachází projekt "Společné cyklotrasy - partnerství na českém a německém území".

Prostřednictvím oslav 10. výročí chce Svazek poděkovat všem partnerům a spolupracovníkům za podporu a odvedenou práci jak na české straně, tak i na straně bavorské - obcím Mähring a Neualbenreuth na území Svobodného státu Bavorsko. Na setkání budou prezentovány výsledky vzájemné spolupráce formou výstavy (budou použité stojany, zakoupené již v rámci projektu "Náš region"). Dále se uskuteční prohlídka blízkého okolí obce Drmoul, ve které se bude celá akce konat. Během setkání bude připravený kulturní program, na kterém vystoupí žáci škol z Drmoulu a Mähringu. Důležitou součástí setkání bude jednání o možnostech a představách o další spolupráci.

Cílem projektu je setkání zástupců partnerů i občanské veřejnosti za účelem poděkování za vzájemnou spolupráci, výměny zkušeností, prohloubení a rozšíření vzájemných kontaktů, práce s veřejností - poznání přeshraničních sousedů, jejich života a aktivit.

 

Pressebericht (28. 11. 2013)

Tisková zpráva (28. 11. 2013)

 

 

Einladung zum Treffen - Feier der zehnjährigen Tätigkeit der Mikroregion Mariánskolázeňsko am 27. November 2013

Pozvánka na setkání při příležitosti desetiletí činnosti Mariánskolázeňska dne 27. listopadu 2013    v Kulturním domě Drmoul