Slavíme společně v Horní Vsi

Slavíme společně v Horní Vsi
Název projektu : Slavíme společně v Horní Vsi
Číslo projektu : DF/EÚS/EGR/0084
Dotační program : Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond
Termín realizace : 2019
Rozpočtové náklady projektu : 96 434 CZK (3 709,13 EUR)
Předpokládaná výše dotace : 85 %
 

Obec Horní Ves je místní částí obce Trstěnice, vzdušnou čarou 5 km je jihozápadně nádraží Mar. Lázně; 1,5 km západně od Trstěnic. Horní Ves byla od počátku svého vzniku a dodnes zůstává obcí čistě zemědělskou. Byla založena ve svahu pod Kraví horou, mírně se svažujícím východním směrem k sousední vsi Trstěnice. Její původní české jméno znělo Hoření Ves či Hořevec (Hořeves), teprve později jí bylo dáno rovněž jméno německé Obendorf.  První zmínka o ní z roku 1379. Obec chce oslavit 640 let společně s místními a německými účastníky. Cílem projektu je setkání, výměna zkušeností a uspořádání kulturní akce, a především začínající spolupráci s partnerem projektu. Akce Slavíme společně v Horní Vsi se uskuteční 15. 6. 2019. Jedná se o akci přeshraničního charakteru a předpokládáme velký počet účastníků z obou stran hranice. Cílem projektu je setkání na úrovni vesnické akce, která nabídne zajímavý tématický a kulturní program.

V rámci projektu bude uskutečněno jedno setkání u kulatého stolu za účasti partnera projektu bavorské strany - obce Leonberg. Kulatý stůl proběhne 17. května  2019 v 14:00 hodin. Jednání bude směřovat zejména na přípravy slavnosti obce, přípravy výstavy trofejí a myslivecké tématiky, a to včetně zajištění propagace. Na jednání se domluví společné organizování uvedených akcí, včetně zajištění občerstvení, zázemí pro účastníky a návštěvníky akce.
 

Tisková zpráva ze den 23.7.2019 _ZDE_DE.

Tisková zpráva ze dne 23. 7. 2019 ZDE_CZ.

Einlandung am 15. 6. 2019 zde_DE.

Pozvánka na 15. 6. 2019 zde.Einladung zum Runden Tisch am 17. 5. 2019 zde.
Pozvánka na kulatý stůl dne 17. 5. 2019 zde.