Společná cesta

Společná cesta

 

Zveme Vás na návštěvu dvou krásných regionů – regionu Mariánskolázeňsko a bavorského pohraničí u města Neualbenreuth

 
Jak uvedeno níže v popisu projektu, Dobrovolný svazek obcí získal finanční prostředky na realizaci projektu nazvaného „Společná cesta“. Jak název napovídá, je to projekt, který společnými silami sestavili a realizovali dva partneři – Mariánskolázeňsko a bavorská obec Markt Neualbenreuth.
 
Projekt byl rozdělený na dvě části. Prvním úkolem projektu bylo vypracovat Společnou česko-bavorskou strategii, druhým úkolem bylo vybudování odpočinkových míst na českém území a vybudování Stezky zamyšlení na bavorském území. Popis jednotlivých částí naleznete pod odkazy.
 
Úkolem Společné česko-bavorské strategie úkolem bylo definovat společné zájmy partnerů, analyzovat možnosti spolupráce a vytvořit koncepci, na jejímž základě budou v budoucnosti spolupracovat. Na bavorské straně byl založen svazek obcí -  Aliance pod názvem IKom Stiftland, jejímiž členy je deset obcí: Tirschenreuth, Mitterteich, Waldsassen, Bärnau, Plößberg, Konnersreuth, Mähring, Neualbenreuth, Leonberg und Pechbrunn. Tento nově vzniklý svazek tvoří rovnocenného partnera pro Mariánskolázeňsko a vzniká tak ideální vazba, díky které bude možno realizovat projekty, které si kladou za cíl všestranný rozvoj obou regionů, realizaci společných projektů a posílení již existujících dobrých „sousedských“ vztahů jak mezi obcemi, tak – a to je naše velké přání – také mezi občany těchto regionů.
Při tvorbě Strategie byla uskutečněna pracovní setkánín která byla velmi přínosná a inspirativní. Získávali jsme inspiraci, náměty a zkušenosti z jiných regionů. Představitelé obcí a měst se tak mohou inspirovat nejen o příkladech úspěšných projektů, ale i o budování vazeb v oblasti rozvoje přeshraniční spolupráce. Toto síťování (network) je stěžejní pro budování stabilních vazeb pro budoucí společné projekty. Pevné a stabilní osobní vazby jsou i důležité pro německé kolegy, protože vzbuzují stabilnost prostředí, důvěru a pevné partnerství. 
V rámci Strategie byly vypracovány projektové listy, které shrnují témata vhodná pro tvorbu projektů realizovaných jak za podpory finančních prostředků Evropské unie, tak v rámci vlastních rozpočtů obcí a svazků.
Strategie je dokumentem, který tvoří základ práce v budoucích letech a je to stěžejní dokument pro fungování na „společné cestě“ za rozvojem a lepšími životními podmínkami obyvatel českého a bavorského pohraničí. 
 
Vybudování odpočinkových míst na českém území je část projektu, která je patrná a hmatatelná pro občany našeho regionu. Téma „Společná cesta“ nás vedlo k vytvoření odpočinkových míst, která spolu souvisejí. Jejich návštěva Vás provede po našem krásném regionu a představí Vám jednotlivé obce. Odpočinková místa byla vybudována na zajímavých místech obcí, jsou vybavena lavičkami, altány, např. i zvoničkou a informačními tabulemi. Každá z těchto tabulí obsahuje jednu zajímavou myšlenku, která Vás zavede na chvilku do roviny uvažování nad tématy lidského bytí, nad osudem tohoto území, které bylo svědkem ne vždy pro toto území a jeho obyvatele příznivých událostí. Posezení u tabulí Vás pozve ke chvilce klidu a zastavení, ale zároveň Vám nabídne návštěvu dalších těchto „myšlenkových“ míst, která jsou popsána a graficky znázorněna na malé mapce. Je již na Vás, budete-li mít chuť podívat se a „zamyslit“ i na ostatních místech – všechna jsou zajímavá. 
Přesah projektu přes hranice má symbolickou zastávku na česko-bavorské hranici, konkrétně na přechodu pro pěší mezi Mýtinou a Neualbenreuthem. I toto místo můžete navštívit a návštěvu spojit s prohlídkou obce Neualbenreuth, budete-li mít dost času, můžete si prohlédnout i „Stezku zamyšlení“, která vznikla díky tomuto projektu na bavorské straně a začátek stezky je právě v obci Neualbenreuth. Stezka je dlouhá zhruba 4 kilometry a vede krásným údolím v těsné blízkosti státní hranice, prochází obcí Hardeck a končí v obci Maiersreuth. Na její trase bylo vybudováno 5 zastávek. I tato zastavení Vám poskytnou duševní stravu – pět myšlenek, nad kterými můžete uvažovat uprostřed krásné přírody na pohodlné lavičce. Nemusíte se bát, že nerozumíte – tabule byly vyhotoveny dvojjazyčně, v německém i českém jazyce. 
Obyvatelé našich i bavorských obcí neměli v této krajině lehký život, historické události nebyly příznivé. Nyní však žijeme v době, kdy můžeme společně nejen zlepšovat kvalitu života v tomto území, ale můžeme se i společně těšit z krás přírody a z dobrých sousedských vztahů. 
 

Zveme Vás tedy na prohlídku: 

 
Obec Dolní Žandov  
Místo na Jahnově vršku poblíž školy nabízí krásný výhled, prý jsou za příznivého počasí slyšet kostelní zvony z Neualbenreuthu
50.0179753N, 12.5553847E
 
 
Obec Drmoul  
Odpočinková mola u rybníku Cihelna
49.9438956N, 12.6708942E
 
 
 
Lázně Kynžvart  
Krásný parčík na rozhraní obytné a lázeňské části města 
50.0076092N,  12.6279333E
 
 
 
Stará Voda, místní část Sekerské Chalupy  
Kouzelné místo vedle nejstaršího původního domu čp. 1 
49.9741822N, 12.6198169E
 
 
 
Tři Sekery, místní část Krásné  
Zvonička a romantický pohled na vrchol Dyleň
49.9523486N, 12.6150225E
 
 
 
Trstěnice
Zklidnění na zachovalé bývalé návsi, u rybníčku a vedle kostela
49.9185228N,   12.6759006E
 
 
 
Valy
Altánek na okraji obce, na cyklostezce č. 2068 mezi Valy a Mariánskými Lázněmi, poblíž Myšího a Hájenského pramene 
49.9747719N,   12.6722883E
 
 
 
Velká Hleďsebe, Schlötzerbach 
Příjemné místo u potůčku Schlötzerbach 
49.9647389N, 12.6608125E
 
 
 
Velká Hleďsebe, místní část Klimentov
Zamyšlení na paloučku, který byl svědkem vojenské historie
Klimentov 83, CZ – 35301 Velká Hleďsebe
49.9651564N, 12.6705436E
 
 
 
 
Česko-bavorská státní hranice, pěší přechod Mýtina – Neualbenreuth
Přejděte hranici k „sousedům“ – pěšky a beze strachu
49.9901197N, 12.4476514E
 
 
 
Neualbenreuth – začátek „Stezky zamyšlení“
Pozvánka na pěší výlet krásným údolím Mohelenského potoka (Muglbach) 
49.9786758N, 12.4389594E
 
 
 
Neualbenreuth – Maiersreuth, konec „Stezky zamyšlení“
49.9876781N, 12.4099025E
 
---
 

Setkání na hranici a otevření "Stezky zamyšlení"

 
V sobotu 20. června 2015 dopoledne se setkali partneři projektu "Společná cesta" na hranici mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo/Bavorsko. Toto místo bylo vybráno symbolicky. Státní hranice se nachází v bezprostřední blízkosti obce Neualbenreuth a můžete k ní dojít pěšky nebo dojet na kole. Za účasti partnerů projektu - starostů obcí Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko, starosty obce Neualbenreuth, spolupracovníků Svazku Mariánskolázeňsko a občanů obou států byla slavnostně ukončena realizace projektu "Společná cesta". Zároveň však bylo toto setkání dalším pokračováním spolupráce, která trvá již několik let, je stále intenzivnější a je zajímavá nejen pro obce příhraničních regionů, ale i pro obyvatelstvo samotné.
Starosta obce Neualbenreuth projekt představil, vysvětlil jeho cíle a v doprovodu jeho průvodního slova hosté navštívili bavorskou část projektu - "Stezku zamyšlení", na které bylo instalováno pět míst, která jsou určena pro odpočinek a zamyšlení. Tato cesta vede podél státní hranice z Neualbenreuthu do místní části Maiersreuthu. Je to krásná stezka, která návštěvníky provází krásnými místy přírody.
Předsedkyně Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko a zároveň starostka obce Tři Sekery Dagmar Strnadová poděkovala za všem, kteří se podíleli na realizaci projektu. Také se poděkovala za velmi přátelské přijetí v bavorských obcí a všechny přítomné pozvala na návštěvu odpočinkových míst na české straně. 
Obyvatelé obce Maiersreuth, kde se nachází cílová stanice Stezky zamyšlení, připravili pro hosty velmi štědré pohoštění u grilu, kde všichni strávili příjemný čas.
Přinášíme několik fotografií z této akce, která opět sblížila tyto dva regiony.
 
 
 

Pozvánka na vycházku v rámci projektu a otevření "Stezky zamyšlení"

 
 Chceme pozvat spoluobčany na zajímavou akci. Jednou z aktivit společného projektu Svazku Mariánskolázeňsko a obce Neualbenreuth je výstavba odpočinkových míst na české straně (v osmi obcích) a úprava "Stezky zamyšlení" na bavorské straně, která začíná v obci Neualbenreuth a vede podél státní hranice přes obec Hardeck do Maiersreuthu. Pomyslné spojení všech těchto míst se nacházhí na státní hranici mezi Českou republikou a Bavorskem, přesně mezi obcemi Neualbenreuth a Mýtina (dříve St. Albenreuth). Toto místo jsem zvolili jako symbo nových a fungujících vztahů mezi Českou republikou a Bavorskem - Spolkovou republikou Německo. 
Pro představení této části projektu občanům obou mikroregionů (Mariánskolázeňsko a IKomStiftland) jsme připravili setkání na hranici a otevření a návštěvu "Stezky zamyšlení".
Toto setkání se koná 20. června 2015 v 10:00 hodin na státní hranici. Po krátkém přivítání odveze autobus přítomné na začátek stezky do Neualbenreuthu, poté budeme pokračovat pěšky a navštívíme pět odpočinkových míst na této stezce. Na konci stezky, v Maiersreuthu, je naplánováno malé občerstvení. Poté autobus opět odveze hosty zpět na státní hranici.
Těšíme se na "Společnou cestu", na výlet s našimi sousedy.
 
Pozvánku ke stažení naleznete zde.
 
---
 
V první polovině roku 2015 probíhají intenzivní práce na realizaci přeshraničního projektu "Společná cesta". 
Partnerské strany na svých schůzkách konzultují práce na vytvoření společné strategie rozvoje obcí u společné hranice Čech a Bavorska, tedy území obcí Mariánskolázeňska a IKomStiftland. 
Zároveň probíhá příprava vybudování odpočinkových míst  (na české straně) a meditační stezky (na bavorské straně), které pozvou obyvatele i hosty tohoto území k návštěvě malých obcí, poskytnou možnost relaxace, odpočinku i zamyšlení nad otázkami soužití a lidského bytí. Doprovodnou aktivitou projektu je příprava a tisk dvojjazyčného letáčku, který bude zvát k návštěvě těchto míst na české i bavorské straně. V neposlední řadě budou pozváni obyvatelé dotčených území na slavnostní otevření meditačních - myšlenkových míst, které se bude konat symbolicky na společné česko-bavorské hranici poblíž obce Neualbenreuth koncem června tohoto roku. 
 
---
 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko a obec Neualbenreuth - Bavorsko získali finanční podporu projektu "Společná cesta".
Příhraniční obce v České republice - členské obce Svazku a příhraniční obce v Bavorsku realizovaly v uplynulých dvou letech několik společných projektů. Tato spolupráce byla velmi intenzivní a přešla v potřebu definování společných cílů a záměrů českého a bavorského pohraničí pro následující roky. Obě strany mají na spolupráci velký zájem a chtějí díky tomu přivést vztahy obcí a obyvatelstva v pohraničí na vyšší úroveň.
 
Projekt má dva hlavní cíle - vypracování studie, koncepce přeshraniční spolupráce pro příští období. Tato koncepce bude spojovat existující regionální iniciativy v českém a bavorském pohraničí a bude vycházet z analýz pro program evropské územní spolupráce EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020.  Druhý cíl projektu, který symbolicky navazuje na spolupráci obou regionů a podporuje oboustranný cestovní ruch a přiblížení obyvatelstva této oblasti, je vybudování osmi "Míst k zamyšlení" v českých obcích u hranic a "Stezky zamyšlení" v blízkosti obce Neualbenreuth. Tato místa budou symbolicky spojovat historii a budoucnost obou oblastí, budou orientována na estetiku, relaxaci a vnímání krásných míst obcí našeho regionu.  
  
Projekt č. 372 "Společná cesta" je spolufinancován Programem přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013.