Společná výsadba zeleně

Společná výsadba zeleně

 

Dispozičním fondem Přeshraniční spolupráce Cil 3 Česká republika - Bavorsko byl podpořen náš projekt pod názvem "Společná výsadba zeleně". Cílem předkládaného projektu je posílení vzájemné spolupráce a partnerství při rozvoji společného území a to prostřednictvím společné výsadby zeleně (stromů a keřů) v několika sídlech na území mikroregionu Mariánskolázeňsko.

Z hlediska pravidel programu se jedná o obnovu krajinných prvků kulturní krajiny. Veškeré vybrané lokality jsou v centru obcí u významných památek i turistických atraktivit. Kromě obnovy krajinných prvků se jedná tako o obnovu okolí památek a historických center obcí.

Výsadba bude uskutečněna pomocí veřejnosti svépomocí, za asistence odborné firmy, která zároveň provede přípravu výsadby, kterou není možné z časových důvodů realizovat komunitně (např. úprava terénu, kopání výsadbových jam, dodání materiálu apod.).

Každá výsadba bude spojena s krátkou prezentační akcí, na které se každá obec stručně představí přítomným návštěvníkům. Prezentační akce bude zaměřena zejména na obnovu krajinných prvků.

Akcí se zúčastní zástupci Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko, zástupci bavorské obce Mähring a česká a německá veřejnost ze správního území Markt Mähring a obcí Mariánskolázeňska.

Připravený projekt se zaměřuje na posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi českými a bavorskými partnery a na zvýšení informovanosti o životě v příhraničních oblastech.

 

Jednou z nejvýznamnějších doprovodných aktivit tohoto projektu je nesoutěžní výstava fotografií, kterou Svazek vyhlašuje od 1. 6. 2013. Do výstavy mohou zasílat své fotografie obyvatelé členských obcí Mariásnkolázeňska a partnerské obce Mähring. Z fotografií bude sestavena putovní výstava, která bude představena vždy při společné výsadbě v každé obci na podzim tohoto roku. 

 

Fotografie z výsadby v obci Drmoul (5. října 20013)

Pressebericht zur Pflanzung in der Gemeinde Drmoul (5. 10. 2013)

Tisková zpráva k výsadbě zeleně v obci Drmoul (5. 10. 2013)

Pozvánka - Drmoul (v němčině)

Pozvánka - Drmoul (v češtině)

 

 

Fotografie z výsadby zeleně ve Třech Sekerách (5. října 2013)

 
 

Pressebericht zur Pflanzung in der Gemeinde Tři Sekery (5. 10. 2013)

Tisková zpráva k výsadbě v obci Tři Sekery (5. 10. 2013)

Pozvánka - Tři Sekery (v němčině)

Pozvánka - Tři Sekery (v češtině)

 

 

Fotografie z výsadby v Lázních Kynžvartu (28. září 2013)

Pressebericht zur Pflanzung in Lázně Kynžvart (30. 9. 2013)

Tisková zpráva z výsadby v Lázních Kynžvartu (30. 9. 2013)

Pozvánka - Lázně Kynžvart (v němčině)

Pozvánka - Lázně Kynžvart (v češtině)

 

 

Fotografie z výsadby zeleně v Dolním Žandově 28. září 2013

Pressebericht zur Pflanzung in Dolní Žandov (30. 9. 2013)

Tisková zpráva k výsadbě v Dolním Žandově (30. 9. 2013)

Pozvánka - Dolní Žandov (v němčině)

Pozvánka - Dolní Žandov (v češtině)

 

 

Fotofrafie z výsadby ve Stavé Vodě 14. 9. 2013

Tisková zpráva k výsadbě ve Staré Vodě (17. 9. 2013)

Pressebericht zur Pflanzung in Stará Voda (17. 9. 2013)

Pozvánka - Stará Voda (v češtině)

Pozvánka - Stará Voda (v němčině)

 

 

Fotografie z výsadby ve Vlkovicích (14. 9. 2013)

Tisková zpráva k výsadbě ve Vlkovicích

Pressebericht zur Pflanzung in Vlkovice

Pozvánka - Vlkovice (v češtině)

Pozvánka - Vlkovice (v němčině)

 

 

Fotografie z výsadby ve Velké Hleďsebi (7. 9. 2013)

Pressebericht - Pflanzung in der Gemeinde Velká Hleďsebe (9. 9. 2013)

Tisková zpráva z výsadby zeleně ve Velké Hleďsebi (9. 9. 2013)

Pozvánka - Velká Hleďsebe (v češtině)

Pozvánka - Velká Hleďsebe (v němčině)

 

 

Fotografie z výsadby zeleně v obci Valy (7. 9. 2013)

Pressebericht - Pflanzung in der Gemeinde Valy (9. 9. 2013)

Tisková zpráva z výsadby zeleně v obci Valy (9. 9. 2013)

Pozvánka - Valy (v češtině)

Pozvánka - Valy (v němčině)

 

Pozvánka na výsadbu zeleně v jednotlivých obcích v září a říjnu 2013

 

Zveme k účasti všechny příznivce fotografování:

Výzva - sběr fotografií k projektu Společná výsadba zeleně (31. 5. 2013)

Einladung - Fotosammlung zum Projekt Gemeinsames Pflanzen von Grün (31. 5. 2013)