Stavební úpravy "rekonstrukce" hasičské zbrojnice, Tři Sekery čp. 119

NOSITEL PROJEKTU: Obec Tři Sekery

TERMÍN REALIZACE: do 31. 10. 2021

SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova

PODPROGRAM: 117D8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

NÁKLADY PROJEKTU: 10 405 929  Kč

DOTACE: 7 546 053 Kč

 

V rámci uvedeného projektu se jedná o stavební úpravy stávající nevyhovující hasičské zbrojnice a zvětšení kapacity přístavbou zadního traktu s garáží k původnímu objektu. Stavebními úpravami se mimo jiné docílí bezbariérového užívání stavby, která bude rozšířeně využívána také jako možnost pro zasedání krizového štábu obce v době možných nastalých krizových situací.