Víceúčelové hřiště 12x24m, Tři Sekery

NOSITEL PROJEKTU: Obec Tři Sekery

TERMÍN REALIZACE: do 31. 10. 2021

SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova

PODPROGRAM: 117D8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

NÁKLADY PROJEKTU: 1 500 115  Kč

DOTACE: 1 048 067 Kč

V rámci projektu jde o vybudování víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v obci Tři Sekery o celkových rozměrech 12 x 24 m. Plocha pro víceúčelové hřiště vychází z možností dané lokality a využívá blízkosti sportovních kabin a WC se sprchou. Parcela dotčená stavbou je v současné době nevyužívána a je zatravněna