NÁZEV PROJEKTU: Výměna oken na budově obecního úřadu

NÁZEV PROJEKTU: Výměna oken na budově obecního úřadu

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Program obnovy venkova 2010

NÁKLADY PROJEKTU: 0,5 mil. Kč

DOTACE: 0,3 mil. Kč

Cílem projektu byla výměna oken na budově obecního úřadu. Parametry stávajících oken - rozměr a dvojsklo, byly zachovány, došlo pouze ke změně materiálu. Dřevěná okna byla vyměněna za plastová. Výměnou došlo ke snížení energetické náročnosti budovy a také
ke zlepšení celkového vzhledu budovy, která se nachází v centrální části obce. V minulých letech obec zafinancovala výměnu střešní krytiny a opravu fasády. Výměna oken byla poslední scházející investicí do budovy, která zatraktivnila vzhled reprezentativního zázemí obce.

banner pro příjemce

| Projekt vznikl s podporou Karlovarského kraje |