NÁZEV PROJEKTU: Zatraktivnění budovy zdravotního střediska

NÁZEV PROJEKTU: Zatraktivnění budovy zdravotního střediska

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov

TERMÍN REALIZACE: do 31. 12. 2019

SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova

PODPROGRAM: 117D8210D - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

 

NÁKLADY PROJEKTU:  712 034 KČ

DOTACE: 600 000 KČ