Život v pohraničí - společná setkávání

Život v pohraničí - společná setkávání

Název projektu: Život v pohraničí - společná setkávání 

Číslo projektu: DF/EÚS/EGR/0006 

Dotační titul: Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond 

Termín realizace: 2016-2017

Rozpočtové náklady projektu: 161 244 Kč

Předpokládaná výše dotace: 85 %  

 

Cílem projektu je setkávání obyvatel z obou stran hranice, jejich seznamování a prohlubování vzájemných vztahů a neformálních kontaktů. O konkrétních termínech jednotlivých akcí bude obec informovat na svých webových stránkách. 

V rámci projektu bude uskutečněno několik setkání - kulatý stůl, přednáška, slavnostní zahájení výstav. Kromě těchto setkání bude výstupem projektu provedení laminace cca 50 ks výstavních panelů o historii obce od roku 1945, a to z různých odvětví obecního života. 

 

Paměť národa - autorka paní Růžena Knedlíková, občanka obce Drmoul

 

- - -

 

Závěrečnou akcí projektu bylo slavnostní zahájení výstavy v partnerské obci Mähring, které se konalo dne 24. 11. 2017 od 14:00 hodin v budově muzea v Mähringu. Společně s výstavou historie obou obcí si hosté mohli prohlédnout stálou expozici muzea. Odpoledne zpestřil dprovodný program - vystoupení nadějné zpěvačky Anny Gálisové a závěr patřil malému příjemnému posezení. 

Tisková zpráva ze zahájení výstavy v Mähringu

Pozvánka na výstavu 24. 11. 2017 Mähring

- - -

Slavnostní otevření výstavy z historie obcí Drmoul a Mähring po roce 1945 se konalo v pátek 27. října 2017 od 14:00 hodin v budově Obecního úřadu Drmoul v 1. patře.

Tisková zpráva z otevření výstavy v Drmoulu (30. 10. 2017)

Pozvánka na výstavu 27. 10. 2017

- - -

Fotografie z přednášky o historii obcí Drmoul a Mähring dne 25. 4. 2017

 

Pressebericht vom 28. 4. 2017

Tisková zpráva ze dne 28. 4. 2017

Pozvánka na přednášku 25. 4. 2017

Der Neue Tag 10. 3. 2017 (Gisela Wildner)

Tisková zpráva ze dne 24. 2. 2017

Pozvánka na kulatý sůl 22. 2. 2017

Tisková zpráva ze dne 23. 1. 2017

Tisková zpráva ze dne 29. 7. 2016

 

 

 

Projekt: Život v pohraničí – společná setkávání, číslo projektu: DF/EÚS/EGR/0006, který je spolufinancován

z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020,
Dispoziční fond