NÁZEV PROJEKTU: "Život v pohraničí"

NÁZEV PROJEKTU: "Život v pohraničí"

Obec Drmoul píše svou historii již od 14. století. Život v obci, která vznikla uprostřed nehostinné krajiny a hlubokých lesů, nebyl jednoduchý.  Obyvatelé obce zachytili své vzpomínky a zážitky v kronice obce, nebo se dokumentací zabývali ve svých poznámkách. Tímto způsobem se dostává obci mnoho pramenů, jejichž autoři jsou sami občané, a tyto dokumenty chce obec zachovat pro příští generace.

Obsahem projektu bude příprava výše uvedených dokumentů - digitalizace a laminace - z historie obce Drmoul z doby od roku 1945, z nichž bude sestavena trvalá výstava.  

Partnerská obec vybere a poskytne podklady o historii, ze kterých bude vytvořena druhá část výstavy. Slavnostní zahájení - otevření společné výstavy poté proběhne dvakrát - nejprve v obci Drmoul, otevření bude spojeno s přednáškou o historii obce, tlumočenou pro pozvané německé hosty do německého jazyka. Po ukončení výstavy na české straně (ca. po měsíci) bude tato přestěhována do obce Mähring s pozváním českých obyvatel. Bude také slavnostně zahájena, bude připravena přednáška o obci Drmoul pro německé občany a proběhne vzájemná diskuse o historii obcí, kde budou občané moci sdělit své vzpomínky a zážitky. Tlumočení zajištěno. V obci Mähring bude výstava instalována min. jeden měsíc. Po ukončení projektu bude výstava instalována v prostorách obecního úřadu Drmoul, kde bude přístupná všem občanům, ale také bude poskytována dalším zájemcům - spolkům obce, bude používána při kulturních a společenských příležitostech v obci a pro prezentaci obce. Cílem projektu je pozvat partnerské obce na společné akce, seznámit obyvatele těchto obcí s jejich historií, porovnat vývoj, navázat neformální kontakty mezi obyvateli.

---

 

Závěrečná tisková zpráva k projektu (29. 4. 2014)

Pressebericht zum Projekt (29. 4. 2014)

 

Poslední zastávka putovní výstavy byla budova radnice v obci Grosskonreuth. Zde byli místní občané pozváni na výstavu dne 27. dubna 2014, přinášíme několik fotografií:

 

 

- - -

 

Na bavorském území se vydala výstava na svou putovní cestu. Zde přinášíme několik fotografií z otevření výstavy v místní části obce Mähring - v obci  Griesbach , kde je výstava instalována v budově "Jugendheim". Výstava zde byla zahájena 13. dubna 2014:

 

 

 

Tisková zpráva k projektu (7. dubna 2014)

Pressebericht zum Projekt (7. April 2014)

 

Fotografie ze zahájení výstavy v Mähringu dne 6. dubna 2014:

 

 

 

Pozvánka na otevření výstavy v Mähringu (Bavorsko) dne 6. dubna 2014
Einladung zur Eröffnung der Ausstellung in Mähring (Bayern) am 6. April 2014
 

 

Fotografie ze zahájení výstavy v Drmoulu dne 5. 3. 2014:

 

Tisková zpráva k projektu (6. 3. 2014)

Pressebericht zum Projekt (6. 3. 2014)

 

Výstava, která bude sestavena v rámci tohoto projektu, bude slavnostně otevřena ve středu 5. března 2014 v 16,00 hodin v budově obecního úřadu obce Drmoul. Srdečně Vás zveme a pozvánku ke stažení najdete zde:

 

Pozvánka na výstavu dne 5. března 2014 v 16,00 hodin

Einladung zur Ausstellng am 5. März 2014 um 16,00 Uhr

 

Zápis z jednání kulatého stolu 19. listopadu 2013
Protokoll aus der Verhandlung am 19. November 2013
 

Fotografie z kulatého stolu, který se konal dne 19. listopadu v prostorách obecního úřadu Drmoul za účasti partnerské obce Mähring:

 

Pozvánka na kulatý stůl 19. listopadu 2013 - Obecní úřad Drmoul
Einladung zum Runden Tisch am 19. November 2013 - Rathaus Dürrmaul
 

 

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti

Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Investition in Ihre Zukunft