Přátelství a poznávání bez hranic

Název projektu: Přátelství a poznávání bez hranic
 
Číslo projektu: DF/EÚS/EGR/0147
 
Dotační titul: Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond 
 
Termín realizace: duben - červenec 2022
 
Rozpočtové náklady projektu: 8 882 EUR
 
Předpokládaná výše dotace: 85 %  
 
 
Cílem projektu je se zaměřit na prohloubení spolupráce a partnerství mezi Landkreis Bayreuth a Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko. Obsahem budou dvě vzájemná setkání. Prvním setkáním je prožití jednoho společného dětského dne v Drmoulu. Děti z bavorských škol (3. a 4. třída) si stejně jako české děti z obce Drmoul a jejího okolí vyzkouší svoji pohybovou a znalostní všestrannost. Dále si můžou také vyzkoušet hasičskou techniku či zkusit poskytnout první pomoc za asistence záchranné složky. Bude následovat i další doprovodný program. Druhé setkání se uskuteční u partnera na bavorské straně. S pedagogy z českých škol z regionu Mariánskolázeňska a jejich zřizovateli (starosty našich obcí Mariánskolázeňska) navštívíme jednu vybranou  bavorskou školu. Uskuteční se společný workshop (prezentace úspěšných projektů zaměřených na podporu školství a vzdělávání), prohlídka školy ve městě Weidenbergu, a diskuze bude směřovat i k podpoře zdravého tělesného a výživového vývoje dětí. Svým zaměřením projekt přímo cílí k podpoře rovných příležitostí, což se odrazí i ve veškeré práci s cílovými skupinami. Projekt má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj. V rámci projektu vzniknou česko-německé reportáže, které zajistí efektivní propagaci jak projektu, tak i práce s dětmi v obou příhraničních regionech a budou inspirací pro další rozvoj vzdělávání a komunikace partnerů projektu (weby, sociální sítě atd.), neboť bychom chtěli v budoucnosti spolupráci těchto partnerů dále rozvíjet.
 
Tisková zpráva Dětský den ke stažení v CZ zde a DE hier
Reportáž k dětskému dni s titulky NJ zde.
Aktivity projektu:
Pozvánka na výjezdní workshop do Weidenberg ke stažení v CZ zde. v DE hier.
Tisková zpráva - workshop Weidenberg ke stažení  v CZ zde v DE hier.