Zde naleznete přehled projektů realizovaných jak z Dispozičního Fondu (tzv. malý Cíl3) tak i projekt Společná cesta, který byl financován z Programu přeshraniční spolupráce (tzv. velký Cíl3) v dotačním období 2007 - 2013 (realizace projektů probíhala z důvodu prodlouženého čerpání prostředků až do roku 2015).
 
 

Cíl3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013

Společná cesta

  Zveme Vás na návštěvu dvou krásných regionů – regionu Mariánskolázeňsko a bavorského pohraničí u města Neualbenreuth   Jak uvedeno níže v popisu projektu, Dobrovolný svazek obcí získal finanční prostředky na realizaci projektu nazvaného „Společná cesta“. Jak název napovídá, je to...

Méně bloudění v pohraničí

  Tento projekt navazuje na dosavadní práci Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko v oblasti cykloturistiky. První realizovaný projekt byl "Mariánskolázeňsko - partnerství pro stezku železné opony", jehož cílem bylo vytvoření partnerství pro stezku železné opony na Mariánskolázeňsku...

Setkání při příležitosti desetiletí činnosti Mariánskolázeňska

  Tento projekt navazuje na dosavadní spolupráci a zaměřuje se na posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi českými a bavorskými partnery a současně mezi obyvateli obcí na obou stranách hranice. Obě strany si vymění a získají další informace a poznatky o životě v obcích obou států formou...

O pohár hraničního kamene

  Spolupráce Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko s příhraničními obcemi v Bavorsku je každým rokem intenzivnější. Společně jsme připravovali již několik projektů, velmi úspěšný byl například projekt "Náš region" - fotografická soutěž. Neustále se snažíme tuto velmi dobře fungující...

Společná výsadba zeleně

  Dispozičním fondem Přeshraniční spolupráce Cil 3 Česká republika - Bavorsko byl podpořen náš projekt pod názvem "Společná výsadba zeleně". Cílem předkládaného projektu je posílení vzájemné spolupráce a partnerství při rozvoji společného území a to prostřednictvím společné výsadby zeleně...

Společné cyklotrasy - partnerství v českém a německém pohraničí

  Projekt spočívá v navázání na spolupráci z předešlých projektů s bavorskou obcí Mähring. Záměrem je prohloubení této dlouhodobé spolupráce a využití nových možností partnerské kooperace. V rámci projektu budou realizovány tři kulaté stoly a v průběhu léta se uskuteční dva cyklovýlety,...

Náš region

  Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko získal dotaci v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, Dispoziční fond na realizaci projekt pod názvem Náš region. Základní aktivitou projektu je soutěž o nejzajímavější fotografii, které se...