CLARA III

 
Úplný název projektu: CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy                                                      v česko-bavorském regionu
Dotační titul: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko                                       2014-2020 Cíl EÚS
Číslo projektu: 124
Plánovaný rozpočet projektu: 1 055 246,62 €
Plánovaná výše dotace: 85 %
Doba realizace projektu: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019 (36 měsíců)
Webová stránka projektuwww.clara3.eu
 
Cílem projektu je zintenzivnění spolupráce sousedních regionů na úrovních správních orgánů a vytvoření koordinovaných konceptů rozvoje pohraničí.
 
Základní myšlenka projektu vyplynula z pozitivních zkušeností kooperačních partnerů z realizace projektu CLARA 2 (v letech 2010-2013). Vzhledem k tomu, že přeshraniční dotační programy neumožňují vytvořit trilaterální projekt (Sasko, Bavorsko, Karlovarský kraj), byly vytvořeny dva projekty CLARA 2. Pro pokračování v nastavené trilaterální spolupráci mezi Bavorskem, Saskem a Karlovarský krajem je aplikován tentýž princip. Vznikly dva obdobné projekty na:
 
-       česko-bavorské hranici projekt „CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“,
-       česko-saské hranici projekt „CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“.
Společným vedoucím partnerem obou projektů je Karlovarský kraj, který bude koordinovat aktivity projektů jak na česko-bavorském a česko-saském území, tak i v mezích obou přeshraničních operačních programů, mezi projekty navzájem. 
Projekty CLARA III: Bavorsko aCLARA III: Sasko byly v roce 2016 úspěšně schváleny monitorovacím výborem. 
Doba realizace projektu: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019 (36 měsíců)
Základní myšlenka projektu vyplynula z pozitivních zkušeností kooperačních partnerů z realizace projektů CLARA@eu (2005–2006) a  CLARA 2 (v letech 2010-2013). Tyto projekty nastavily úzkou spolupráci úřadů (Karlovarský kraj a Horní Franky). Spolupráci je však potřeba dále rozvíjet. Projekt zahrnuje široké spektrum oblastí veřejné správy s přeshraničním významem:
  • 1. civilní ochrana
  • 2. cestovní ruch a lázeňství
  • 3. moderní veřejná správa
  • 4. regionální rozvoj a územní plánování
  • 5. životní prostředí
  • 6. doprava
 
Partneři projektu:
 

Webová stránka projektu www.clara3.eu je propojena s webovými stránkami jednotlivých partnerů.

Paralelně s tímto projektem probíhá také obdobný projekt na česko-saské hranici, takže v podstatě dochází k trilaterální spolupráci mezi Karlovarským krajem, Bavorskem a Saskem.
 
- - -
 

Aktivity Mariánskolázeňska v projektu

Workshop 19. 6. 2019 

Dne 19. 6. 2019 se konal další workshop, tentokrát zaměřený ryze prakticky. Čeští a bavorští účastníci společně na kolech projeli mostní cyklostezku z Aše do Schönbrunnu u Wunsiedelu. 

Pozvánka ke stažení zde.

Tisková zpráva ke stažení zde.

 

Workshop 15. 5. 2019 

Dne 15. 5. 2019 proběhl workshop, díky kterému mohli účastníci shlédnout cyklostezky, jejich prosíťování a další zajímavosti na území Mariánskolázeňska. 

Pozvánka ke stažení zde.

Prezentace ke stažení zde.

 

Jednání pracovní skupiny ve Wunsiedelu 

Dne 4. 3. 2019 se manažeři vydali k bavorským sousedům do Wunsiedelu na další pracovní schůzku. Za německého partnera se zúčastnil pan Köhler a pan Kellner. 
Zápis s bližšími informacemi zde.
 

Workshop 18. 10. 2018 

Na čtvrtek 18. 10. 2018 připravujeme workshop nazvaný "Výměna zkušeností v oblasti cyklodopravy". 
Pozvánka ke stažení zde.
Tisková zpráva z uskutečněného workshopu ke stažení zde.
Zápis z wokrshopu ke stažení zde.

 

Jednání pracovní skupiny ve Wunsiedelu

Dne 28. 8. 2018 se opět uskutečnilo jednání pracovní skupiny. Manažeři svazku se sešli s panem Köhlerem a panem Martinim, aby je informovali o aktivitách projektu a společně naplánovali říjnový workshop.  

Zápis z pracovního jednání ke stažení zde.

 

Výstava dětských prací ve Wunsiedelu 

Celý srpen 2018 byla na Okresním úřadě ve Wunsiedelu k vidění výstava dětských prací, které jsme obdrželi do soutěže "Máš nápad pro cyklostezku". Všechny soutěžní práce byly nejprve v červenci 2018 vystavovány v prostorách zámku Kynžvart a poté jsme je přesunuli do Německa. 

 

Jednání pracovní skupiny v Tirschenreuthu 

Dne 31. 7. 2018 se sešli zástupci české a bavorské strany na pracovním jednání v Turistickém centru Oberpfälzer Wald Landkreis Tirschenreuth.
Předmětem jednání byly aktivity projektu Clara 3, dále byla diskutována možná realizace společného souboru 4 překrývajících se map se zaměřením převážně na cyklodopravu a místní atraktivity s přeshraničním dopadem. 
Zápis z pracovního jednání ke stažení zde.
 
 

Jednání pracovní skupiny v Groskonreuthu 

Dne 24. 7. 2018 se sešli zástupci české a bavorské strany na pracovním jednání v budově Obecního úřadu v obci Grosskonreuth.Předmětem jednání byly aktivity projektu Clara 3 - především představení rozsahu přípravovaných vyhledávacích studií, příprava cyklomapy a další. 

Zápis z pracovního jednání ke stažení zde.

 

Slatinský běh - 5. ročník (mezinárodní sportovní akce pro projektové partnery i veřejnost)

Slatinský běh se koná v sobotu 22. září 2018 od 10:00 hodin na hranici mezi Bavorskem a Českou republikou u Mähringu a Slatiny. Letošní ročník se koná v rámci realizace projektu Clara3.

Tisková zpráva ze dne 24. 9. 2018 ke stažení zde.

Plakát s bližšími informacemi ke stažení zde.

Informace o předešlých ročnících Slatinského běhu i o ročníku letošním nalaznete zde.

 

 

Workshop a zahájení výstavy 

Ve čtvrtek 28. 6. 2018 se uskuteční další workshop k realizaci projektu. Akce bude zaměřena především na předání informací o projektu a také bude slavnostně zahájena výstava dětských prací, které jsme obdrželi do soutěže "Máš nápad pro cyklostezku". 
 
Workshop i slavnostní zahájení výstavy proběhne v prostorách zámku Lázně Kynžvart, kde pak bude výstava k vidění až do konce července.
 
Tisková zpráva k této akce ke stažení zde.
Prezentace z workshopu ke stažení  zde .
Protokol z workshopu ke stažení zde.
Pozvánka na workshop ke stažení zde.
Plakát k výstavě ke stažení zde.
 
 
 

Jednání pracovní skupiny ve Wunsiedelu

Dne 10. 4. 2018 se sešli zástupci české a bavorské strany na pracovním jednání v budově Landratsamtu ve Wunsiedelu. Předmětem jednání byly aktivity projektu Clara 3 - společná příprava vyhledávací studie, příprava cyklomapy, koordinace organizace soutěže pro děti a příprava dalšího přeshraničního  workshopu
Zápis z jednání ke stažení zde.
 

Cyklistické odpoledne v Mariánských Lázních 

V sobotu 5. 5. 2018 se koná akce určená široké veřejnosti. Plakát s bližšími informacemi ke stažení zde.    
V rámci projektu Clara 3 je realizováno stanoviště č. 6.
 
Protokol z workshopu ke stažení zde.
Tisková zpráva ke stažení zde.
 
 
 
 

Oslovení cyklistů i necyklistů k vytipování nebezpečných míst na cyklotrasách v regionu Mariánskolázeňska

Víte o nějakém místě na cyklotrase, které je špatně sjízdné, nedostatečně značené, trasa nevede ideálně nebo není z různých důvodů bezpečná pro cyklisty? 
Svoje postřehy a připomínky nám můžete zasílat do 30. 6. 2018. A to mailem: marianskolazensko.hlinova@seznam.cz, poštou na adresu: Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery nebo osobně můžete doručit do kanceláře Mariánskolázeňska nebo na obecní a městské úřady všech členských obcí.  Kontaktovat nás můžete i na tel. č.: 725 052 310 - Michaela Jankovská. 
Do svého ohlášení prosím uveďte cyklotrasu (pokud nevíte číslo, stačí cyklotrasu slovně popsat), bližší specifikaci nebezpečného místa, popř. připojte zákres do mapky. Lze čerpat 
ze zdroje: www.mapy.cz
 
Celý text oslovení naleznete zde.
 
 

Soutěž pro děti: Máš nápad pro cyklostezku?

Jezdíš rád/ráda na kole a napadá tě, čím by se okolí cyklostras na území Mariánskolázeňska dalo vylepšit a zatraktivnit? Viděl/viděla jsi někde něco zajímavého, co bys chtěl/chtěla mít poblíž svojí obce?
 
Nakresli, načrtni, vyrob maketu či model nebo slovně popiš svůj nápad a doruč nám jej
na níže uvedenou adresu. Nejzajímavější nápad bude odměněn.
 
Soutěž se koná do 31. 5. 2018.
 
Kompletní pravidla jsou ke stažení zde.
 
 

Workshop svazku Mariánskolázeňsko - Drmoul 14. 11. 2017

V zasedací místnosti obecního úřadu Drmoul se konalo jednání workshopu k tématu pilotního projektu "Vyhledávací studie na řešení nedostatečných úseků cyklotras, cyklostezek a kritických míst".
 
  
 
 

Jednání pracovní skupiny v obci Stará Voda 4. 7. 2017

Na obecním úřadu v obci Stará Voda proběhlo jednání s bavorským partnerem ohledně možností a variant přeshraničního propojení ve směru na Neualbenreuth. 
 
 

Druhý workshop Mariánskolázeňska na téma Cestovní ruch a cykloturistika 14. 6. 2017

Druhý workshop se konal v budově bývalé roty Slatina v blízkosti hranic České republiky a Bavorska, která stojí přímo na trase Eurovelo 13. Úkolem workshopu bylo konkretizovat potřeby chybějícího propojení stezek, odstranění kritických míst a také napojení na Bavorsko. To vše v rámci přípravy výběrového řízení na vyhledávací studii, která se bude zabývat výše uvedenými problémy.
 
 
 
 

Setkání na Manském Dvoře 22. 4. 2017

V dubnu byl projekt představen veřejnosti a přátelům historie. Mariánskolázeňsko pracuje v proejktu Clara III. v oblasti cestovního ruchu, proto se setkání setkání se konalo na Manském Dvoře, který leží ve velmi zajímavé oblasti z hlediska turistiky i cykloturistiky. 
 
 

Úvodní workshop na téma Cestovní ruch a cykloturistika 30. 11. 2016

Všichni partneři projektu uspořádali dne 30. 11. 2016 v hotelu Thermal v Karlových Varech úvodní workshopy. Mariánskolázeňsko pracuje v sekci Cestovní ruch a lázeňství a prvního workshopu se zúčastnili kromě Svazku také zástupci - starostové jednotlivých členských obcí svazku, bavorští partneři a přizváni byli také zástupci mikroregionu IKom Stiftland, se kterými Svazek dlouhodobě spolupracuje.
 
 
 
 

Úvodní konference k projektu 30. 11. 2016

se bude konat dne 30. 11. 2016 v Hotelu Thermal v Karlových Varech. Na programu konference je v úvodní části představení projektu, seznámení s záměry, cíli a výstupy projektu. Druhou část konference budou tvořit workshopy k jednotlivým tématům projektu:
- životní prostředí (vedoucí partner projektu - Karlovarský kraj)
- regionální rozvoj a územní plánování - elektromobilita (vláda Horních Frank)
- moderní veřejná doprava (zemský okres Hof)
- cestovní ruch a lázeňství - cykloturistika (DSO Mariánskolázeňsko)
Pozvánka na úvodní konferenci zde.
 
- - -
 

Tiskové zprávy k projektu

Tisková zpráva č. 5 svazku Mariánskolázeňsko - říjen 2018

Tisková zpráva č. 4 svazku Mariánskolázeňsko - červen 2018

Tisková zpráva č. 3 svazku Mariánskolázeňsko - únor 2018

Tisková zpráva č. 2 svazku Mariánskolázeňsko - srpen 2017

Tisková zpráva Karlovarského kraje (vedoucí partner projektu) - listopad 2016

Tisková zpráva č. 1 svazku Mariánskolázeňsko (srpen 2016)

 

- - -

 

Média