MAP II. Vzdělávání na Mariánskolázeňsku

 
 
 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko vypracoval projekt do prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
 
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ NA MARIÁNSKOLAZEŇSKU navazuje na dosažené cíle MAP I Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku, a obsahuje kroky a aktivity, které povedou školy k naplnění VIZE a rozvoji. Budou realizovány aktivity, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření ke zvýšení kvality vzdělávání v území v MAP I realizací neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty.
 

Základní údaje o projektu:


 •    Název výzvy:                         Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje 
 •                                                  vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
 •    Realizátor:                            Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko
 •    Registrační číslo projektu:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009107
 •    Realizace:                             1. 6. 2018 - 31. 5. 2022
 •    Realizační tým:                     
 •    Datum zahájení fyzické realizace projektu:                           01. 06. 2018
 •    Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:  31. 05. 2022

 

Klíčové aktivity:

 •     KA1 - Řízení projektu
 •     KA2 – Rozvoj a aktualizace MAP; 2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP; 2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace
  konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu; 2.3 Pracovní skupina pro financování; 2.4 A Pracovní skupiny ke čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka; 2.4 B Pracovní skupiny k matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka; 2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti; 2.6 A Pracovní skupiny pro další témata - Regionální identita; 2.6 B Pracovní skupina pro další témata - Předškolní vzdělávání; 2.7 Podpora škol v plánování; 2.8 Místní akční plánování; 2.9 Spolupráce s individuálním projektem systémovým
  Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP); 2.10 Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo koncepčními; 2.11 Místní lídři; 2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru; 2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru; 2.13 Podpora znalostních kapacit - workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání; 2.14 Podpora znalostních kapacit - workshopy s rodiči
 •     KA3 - Evaluace a monitoring MAP; 3.1 Monitoring a evaluace MAP; 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv 
 •     KA4 - Implementace

 

Popis projektu:

 
Co je cílem projektu?
Hlavním cílem projektu MAP Vzdělávání na Mariánskolázeňsku je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.
Předkládaný projekt řeší i dílčí cíle:
1. Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.
3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole.
4. Zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.
Cílem je zapojit do diskuze o hodnotách akce KLIMA zejména ředitelky mateřských škol, ředitele škol základních, ale i zřizovatele, školská zařízení, nestátní neziskové organizace (NNO) a další partnery. Pracovat na základě stanovených priorit a jednotlivých kroků, na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území. Hlavní cíl bude naplňován realizací aktivit: 2. Rozvoj a aktualizace MAP a jejich podaktivit a 3. Evaluace a monitoring MAP a 4. Implementace.
 

Strategický rámec

Sedmá verze Strategického rámce, kterou Řídící výbor (ŘV) schválil 24. 05. 2022 - aktualizace ke stažení MŠ zde, ZŠ zde a ZUŠ+SVČ zde.
Šestá verze Strategického rámce, kterou Řídící výbor (ŘV) schválil 10. 10. 2021 - aktualizace ke stažení MŠ zde, ZŠ zde a ZUŠ+SVČ zde.
Pátá verze Strategického rámce, kterou Řídící výbor (ŘV) schválil 3. 5. 2021 - aktualizace ke stažení zde.
Čtvrtá verze Strategického rámce, kterou Řídící výbor (ŘV) schválil 31. 8. 2020 - aktualizace ke stažení zde.
Třetí verze Strategického rámce, kterou Řídící výbor (ŘV) schválil 12. 9. 2019 - aktualizace ke stažení zde.
 

Strategický dokument MAP Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku

Aktualizace investičního záměru

Analýza místní sítě služeb a návrh její optimální podoby

Vyhodnocení přínosu MAP II - srpen 2020

Sebehodnotící zpráva - srpen 2020

Sebehodnotící zpráva - květen 2022

 

Newsletter:

 

Řídící výbor:

 

Pozvánka na 8. jednání Řídícího výbori dne 24. 5. 2022 ke stažení zde.

Pozvánka na 7. jednání Řídícího výbori dne 10. 11. 2021 ke stažení zde.

Pozvánka na 6. jednání Řídícího výboru dne 3. 5. 2021 ke stažení zde.

Pozvánka na 5. jednání Řídícího výboru dne 31. 8. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 4. online jednání Řídícího výboru dne 18. 5. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 3. jednání Řídícího výboru dne 12. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 2. jednání Řídícího výboru dne 24. 4. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. jednání Řídícího výboru dne 4. 10. 2018 ke stažení zde.

 

Zápis z 8. jednání Řídícího výboru dne 24. 5. 2022 ke stažení zde.

Zápis z 7. jednání Řídícího výboru dne 10. 11. 2021 ke stažení zde.

Zápis z 6. jednání Řídícího výboru dne 3. 5. 2021 ke stažení zde.

Zápis z 5. jednání Řídícího výboru dne 31. 8. 2020 ke stažení zde.

Zápis z 4. online jednání Řídícího výboru dne 18. 5. 2020 ke stažení zde.

Zápis z 3. jednání Řídícího výboru dne 12. 9. 2019 ke stažení zde.

Zápis z 2. jednání Řídícího výboru dne 24. 4. 2019 ke stažení zde.

Zápis z 1. jednání Řídícího výboru dne 4. 10. 2018 ke stažení zde.

 

 

Úvodní setkání projektu MAP II:

 

Zápis ze setkání ředitelů mateřských a základních škol (zřizovatel obce) ze dne 3. 9. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na setkání ředitelů mateřských a základních škol (zřizovatel obce) dne 3. 9. 2018 ke stažení zde.

Zápis ze setkání ředitelů mateřských a základních škol (zřizovatel M.L.) ze dne 29. 8. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na setkání ředitelů mateřských a základních škol (zřizovatel M.L.) dne 29. 8. 2018 ke stažení zde.

 

Další setkání realizátorů projektu MAP II:

Pozvánka na Závěrečnou hodnotící konferenci realizace projektu dne 30.5.2022 ke stažení zde. Podrobný program ke stažení zde.

Pozvánka na setkání učitelů v rámci divadelního představení RAPPER dne 15. 9. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na setkání realizátorů projektu MAP II dne 20. 12. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na setkání ředitelů MŠ a ZŠ ORP Mariánské Lázně dne 28. 8. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na závěrečné setkání pracovních skupin k ukončení školního roku 2018/2019 dne 14. 6. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na evluační setkání k realizaci projektu MAP II dne 8. 3. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na setkání realizátorů projektu dne 28. 2. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na setkání realizátorů projektu dne 25. 1. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na setkání vedoucích pracovních skupin dne 9. 1. 2019 ke stažení zde.

 

Pracovní skupiny:

Harmonogram pracovních skupin na měsíc září 2018 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc říjen 2018 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc listopad 2018 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc prosinec 2018 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc leden 2019 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc únor 2019 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc březen 2019 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc duben 2019 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc květen 2019 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc červen 2019 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc září 2019 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc říjen 2019 ke stažení zde. 

Harmonogram pracovních skupin na měsíc listopad 2019 ke stažení zde. 

Harmonogram pracovních skupin na měsíc prosinec 2019 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc leden 2020 ke stažení zde. 

Harmonogram pracovních skupin na měsíc únor 2020 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc březen - červen 2020 byl zrušen z důvodu COVID 19.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc září 2020 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc říjen 2020 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc listopad 2020 ke stažení  zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc prosinec 2020 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc leden 2021 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc únor 2021 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc březen 2021 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc duebn 2021 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc květen 2021 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc červen 2021 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc červenec 2021 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc srpen 2021 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc září 2021 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc říjen 2021 ke stažení zde.

Harmonogram pracovních skupin na měsíc listopad 2021 ke stažení zde.

 • 2. 3    Financování

Pozvánka na 9. jednání PS dne 26. 11. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 8. jednání PS dne 24. 9. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 7. jednání PS dne 6. 2. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 6. jednání PS dne 4. 12. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 5. jednání PS dne 4. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 4. jednání PS dne 14. 6. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 3. jednání PS dne 13. 5. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 2. jednání PS dne 7. 1. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. jednání PS dne 13. 9. 2018 ke stažení zde.

 • 2. 4 A Čtenářská gramotnost

Pozvánka na 13. jednání PS dne 13. 10. 2021 ke stažení zde.

Pozvánka na 8. jednání PS v rámci SVĚT KNIHY dne 25. 9. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 7. online jednání PS dne 4. 5. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na Komiksový workshop dne 11. 2. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 6. jednání PS dne 8. 1. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 5. jednání PS dne 6. 11. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na Svět knihy Plzeň ke stažení zde.

Pozvánka na 4. jednání PS dne 11. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na ukázkovou hodinu gramatiky ve spojené tříde dne 4. 3. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na ukázkovou hodinu čtení ve spojené tříde dne 4. 2. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 3. jednání PS dne 5. 2. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 2.  jednání PS dne 5. 12. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. mezinárodní knižní veletrh a literární festival dne 21. 9. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na 1.  jednání PS dne 10. 9. 2018 ke stažení zde.

 • 2. 4 B Matematická gramotnost

Pozvánka na 15. jednání PS dne 9. 11. 2021 ke stažení zde.

Pozvánka na 9. jednání PS dne 22. 9. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 7. online jednání PS dne 29. 4. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na turnaj ve stolních hrách mezi školami pro 6. a 7. třídy dne 19. 2. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 6. jednání PS dne 21. 1. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 5. jednání PS dne 5. 11. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na turnaj ve stolních hrách mezi školami pro 3. a 4. třídy dne 23. 10. 2019 ke stažení zde. 

Pozvánka na 4. jednání PS dne 10. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na turnaj ve stolních hrách mezi školami pro 6. a 7. třídy dne 12. 3. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 3. jednání PS dne 12. 2. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 2. jednání PS dne 7. 11. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na turnaj ve stolních hrách mezi školami pro 3. a 4. třídy dne 6. 11. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. jednání PS dne 12. 9. 2018 ke stažení zde.

 • 2. 5    Rovné příležitosti

Pozvánka na 17. jednání PS dne 23. 03. 2022 ke stažení zde.

Pozvánka na 14. jednání PS dne 20. 10. 2021 ke stažení zde.

Pozvánka na 9. jednání PS dne 30. 9. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 7. online jednání PS dne 6. 5. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 6. jednání PS dne 20. 1. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 5. jednání PS dne 18. 11. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 4. jednání PS dne 16. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 3. jednání PS dne 26. 3. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 2. jednání PS dne 12. 11. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. jednání PS dne 17. 9. 2018 ke stažení zde.

 • 2. 6 A Regionální identita

Pozvánka na 15. jednání PS dne 23. 11. 2021 ke stažení zde.

Pozvánka na 8. jednání PS dne 29. 9. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 7. online jednání PS dne 7. 5 . 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na prohlídku Technického muzea Plasy dne 22. 1. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 6. jednání PS dne 22. 1. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 5. jednání PS dne 12. 11. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 4. jednání PS dne 17. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 3. jednání PS dne 14. 3. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na divadelní představení v rámci 150 let divadla Mariánské Lázně dne 13. 11. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. jednání PS dne 10. 10. 2018 ke stažení zde.

 • 2. 6 B Předškolní vzdělávání

Pozvánka na 20. jednání PS dne 12. 4.. 2022 ke stažení zde.

Pozvánka na 17. jednání PS dne 3. 11. 2021 ke stažení zde.

Pozvánka na 10. jednání PS dne 23. 9. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 8. online jednání PS dne 28. 4. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 7. jednání PS dne 29. 1. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na 6. jednání PS dne 20. 11. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 5. jednání PS dne 18. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 4. jednání PS dne 25. 3. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 3. jednání PS dne 11. 2. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 2. jednání PS dne 11. 12. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. jednání PS dne 9. 10. 2018 ke stažení zde.

 • 2. 11 Místní lídři

Pozvánka na workshop Kličky a háčky na ČŠI dne 25. 10. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 2. jednání PS dne 20. 5. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na 1. jednání PS dne 20. 11. 2018 ke stažení zde.

 

Publicita:

soutěže ČtenářTis

Tisková zpráva "Adaptační skupiny v praxi" ke stažení zde.

Tisková zpráva k akci „Od Adventu do Vánoc“ ke stažení zde.

Interaktivní mapa podpory Karlovarsko ke stažení zde.

Tisková zpráva Olympiáda předškoláků ke stažení zde.

Video z mediální kampaně ke stažení zde.

Tisková zpráva "Když se spojí příjemné s užitečným" ke stažení zde.

Tisková zpráva: „Statistika nuda je, má však cenné údaje,….“ ke stažení zde.

Tisková zpráva: Od Adventu do vánoc 2020 ke stažení zde.

Reportáž: Od Adventu do vánoc z prosince 2020 ke stažení zde.

Tisková zpráva: Devadesít minut smíchu ke stažení zde.

Tisková zpráva: Náhrada za Společně do školy 2020 ke stažení zde.

Tisková zpráva: Společně do školy 2020 zrušeno ke stažení zde.

Tisková zpráva: Deskové hry 2020 ke stažení zde.

Tisková zpráva: Na chvíli tvůrcem komiksů ke stažení zde.

Soutěže Čtenář na jevišti: Drmoulští čtvrťáci ve Švandově divadle ke stažení zde.

Tisková zpráva: Mejdlíčkování ke stažení zde.

Tisková zpráva: Deskové hry ke stažení zde.

Tisková zpráva: Pracovní skupina Regionální identita v Kláštěru Teplá ke stažení zde.

Tisková zpráva: Olympiáda mateřských škol ke stažení zde.

Reportáž: Putování za vajíčkem ke stažení zde.

Fotogalerie: Putování za vajíčkem ke stažení zde.

Fotokoutek: Putování za vajíčkem ke stažení zde.

Tisková zpráva: Putování za vajíčkem ke stažení zde.

Tisková zpráva: Vybíjená trochu jinak ke stažení zde.

Tisková zpráva: Turnaj v deskových hrách 2019 ke stažení zde.

Tisková zpráva: Společně do školy ke stažení zde.

Televizní reportáž: Od Adventu do vánoc ze dne 13. 12. 2018 ke stažení zde.

Tisková zpráva: Mejdlíčkování pro dobrostánek ke stažení zde.

Tisková zpráva: Turnaj v deskových hrách 2018 ke stažení zde.

Tisková zpráva: Snídaně s novináři ke stažení zde.

Tisková zpráva: Zahájení projektu MAP II ke stažení zde.

 

Vzdělávácí akce:

Pozvánka na setkání pedagogů 1. tříd dne 14. 9. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na kurzu dalšího vzdělávání  dne 25. 8. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na Komiksový workshop pro žáky 6. a 7. tříd dne 10. 2. 2020 ke stažení zde a 11. 2. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na workshop Pohled do zrcadla – stůj rovně bez bolesti dne 23. 1. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na Autorské čtení Lenka Rožňovská dne 21. 1. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na Komiksový workshop pro žáky 6. a 7. tříd dne 4. 11. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na workshop Jak to dělají jinde v MŠ dne 23. 10 . 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na workshop se záchranářem dne 26. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na den otevřených dveří ve školních dílnách a workshop Nápady pro práce ve školních dílnách dne 2. 9. 2019 a 3. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na workshop První pomoc pro učitele MŠ dne 29. 8. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na setkání v rámci česko-německého partnerství pedagogů v rámci přeshraniční spolupráce dne 21. 5. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na Dětský myslivecký den 23. 6. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na Olympiádu předškoláků dne 18. 6. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka včetně přihlašovacího formuláře na seminář a workshop - Žáci, cizinci a výuka českého jazyka dne 14. 5. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na akci "Putování za vajíčkem aneb Jak šlo vejce na vadr" dne 17. 4. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na seminář Jak na čtenářskou a matematickou gramotnost od České školní inspekce dne 10. 4. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na seminář Základy Hejného matematiky dne 3. 4. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na turnaj ve vybíjené dne 2. 4. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na seminář a workshop - OSOBNOSTNÍ A VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH DĚTÍ dne 18. 10. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na Kurz Vzdělávání v oblasti IT ve dnech 19. 2. - 21. 2. 2019 ke stažení zde.

 

Další akce pro veřejnost:

Pozvánka na adaptační skupiny UKRAJINA v češtině ke stažení zde, v ukrajinšitě ke stažení zde.

Zápisy do 1. tříd ZŠ v ORP mariánské Lázně 2022 ke stažení zde.

Představení projektu "Společně do školy 2022" ke stažení zde, přihláška ke stažení zde.

Pozvánka na Advent na Ferdinandově prameni ke stažení zde.

Pozvánka na velikonoční akce ke stažení zde.

Pozvánka na "Ukliďme Česko" dne 27.3.2021 - Lesní pramen, Mariánské Lázně ke stažení zde.

Pozvánka na lednové webináře Rodiče na síti ke stažení zde.

Pozvánka na Advent na Lesním prameni dne 17. 12. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka k projektu Povídálek ke stažení zde a přihláška zde.

Pozvánka na Slatinanský běh dne 19. 9. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na doplňující talentové zkoušky do ZUŠ Mariánské Lázně ke stažení zde. 

Pozvánka na zápis a talentové zkoušky do ZUŠ Mariánské Lázně ke stažení zde.

Přihláška k projektu Společně do školy 2020 - pro rodiče ke stažení zde, informace ke stažení zde.

Pozvánka na seminář Skutečně zdravá škola dne 5. 2. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka Seminář Přechod dětí z MŠ do ZŠ, zápis, inkluzivní vzdělávání dne 27. 1. 2020 ke stažení zde.

Pozvánka na vánoční akci Od Adventu do vánoc dne 19. 12. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na vánoční školní jarmark ve dnech 6. 12. - 15. 12. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na adventní koncert vokálního souboru KVINTETKY dne 6. 12. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na Vánoční trhy ve dnech 1. 12. - 22. 12. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na Mikulášsko - čertovskou show dne 5. 12. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka Mejdlíčkování pro Dobrostánek dne 28. 11. 2019 ke stažení zde.

Informace k projektu Angličtina v pohybu - určeno pro 3. třídy ZŠ Dolní Žandov, ZŠ Stará Voda, ZŠ Lázně Kynžvart ke stažení zde.

Pozvánka pro předškoláky - informace k projektu se zaměřením na rozvoj řečových a komunikačních dovedností Povídálek ke stažení zde, pozvánka na informační schůzku 17. 9 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na slavnostní otevření školních dílen ZŠ Úšovice dne 2. 9. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na Cyklistické odpoledne v Mariánských Lázních dne 25.5.2019 ke stažení zde.

Pozvánka na Projekt Společně do školy 2019 ke stažení zde, přihláška ke stažení zde - prosím odevzdejte nejpozději do 26. 2. 2019!

Pozvánka na Seminář pro rodiče budoucích prvňáčků dne 13. 2. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka NIDV na Seminář Žáci 1. stupně a inkluzivní vzdělávání dne 11. 2. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na Seminář Digitální závislost dne 24. 1. 2019 ke stažení zde.

Pozvánka na akci Od Adventu do vánoc dne 13. 12. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na 150. výročí Městského divadla v Mariánských Lázních dne 13. 11. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na Mejdlíčkování pro Dobrostánek dne 13. 11. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka ORP M.L. na Kulatý stůl dne 8. 11. 2018 ke stažení zde.

 

Informace COVID - 19

Prezentace průzkumu využití distančního vzdělávání ČŠI ke stažení zde.
Materiál "Jak mluvit s dětmi o Covid" - 19 ke stažení zde a manuál k němu zde.