MV ČR - Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023

Projekt -  Integrace ukrajinských cizinců na Mariánskolázeňsku 

Projekt je souborem intenzivních adaptačních a integračních aktivit a opatření směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané
lokalitě Mariánskolázeňska a prevenci případných konfliktů. Aktivity projektu: sociální poradenství; podpora při sociokulturní orientaci a
integraci; podpora při zařazování osob na trh práce a do systému vzdělávání; řešení specifických potřeb osob z cílové skupiny ; síťování
aktérů institucionální, odborné a speciální pomoci při řešení potřeb cílové skupiny; jazyková podpora zdravotnických a pedagogických
profesí; terapeutická (psychologická) podpora v rámci integrace. Dotace je poskytována v souladu s usnesením vlády České republiky
č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.
Zahájení a ukončení realizace projektu: od 2. 5. 2022 do 31. 12. 2022
Požadovaná dotace od MV: 900 000,- Kč.
Vlastní a další zdroje (min. 5%): 49 500,- Kč.
Celkové náklady projektu: 949 500,- Kč. 
 
Vizuální vyhledávací dotaz