Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mariánskolázeňsko
Tři Sekery

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MV ČR - Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 a 2023

Projekt -  Integrace ukrajinských cizinců na Mariánskolázeňsku 

Projekt je souborem intenzivních adaptačních a integračních aktivit a opatření směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě Mariánskolázeňska a prevenci případných konfliktů. Aktivity projektu: sociální poradenství; podpora při sociokulturní orientaci a integraci; podpora při zařazování osob na trh práce a do systému vzdělávání; řešení specifických potřeb osob z cílové skupiny ; síťování aktérů institucionální, odborné a speciální pomoci při řešení potřeb cílové skupiny; jazyková podpora zdravotnických a pedagogických profesí; terapeutická (psychologická) podpora v rámci integrace. Dotace je poskytována v souladu s usnesením vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

  • Zahájení a ukončení realizace projektu: od 2. 5. 2022 do 31. 12. 2022
  • Požadovaná dotace od MV: 900 000,- Kč.
  • Vlastní a další zdroje (min. 5%): 49 500,- Kč.
  • Celkové náklady projektu: 949 500,- Kč. 

Projekt -  Integrace ukrajinských cizinců na Mariánskolázeňsku 2023

Projekt je souborem intenzivních adaptačních a integračních aktivit a opatření směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě Mariánskolázeňska a prevenci případných konfliktů. Systémová pomoc může mít bezprecedentně pozitivní dopad na oblast Mariánskolázeňska a investovaná energie a finanční prostředky se mnohonásobně prostřednictvím integrovaných ukrajinských uprchlíků vrátí, což se přímo projeví ve zvýšení regionální kvality života.    

Zahájení a ukončení realizace projektu: od 01. 02.2023 do 31. 12. 2023  
Požadovaná dotace od MV: 700 000,-  Kč
Vlastní a další zdroje  (min. 5%): 57 840,- Kč (7,6%)
Celkové náklady projektu: 757 840,-  Kč 

Cílem projektu je:

a) - podpora při sociokulturní orientaci a integraci,

b) - podpora při zařazování osob na trh práce a do systému vzdělávání,

c) - řešení specifických potřeb osob z cílové skupiny (omezení z hlediska zdraví a věku), 

d) - jazyková podpora zdravotnických a pedagogických profesí (v rozsahu 80 hod. kurzu pro každou profesi – 2 kurzy).

e) - terapeutická (psychologická) podpora v rámci integrace (v rozsahu 16 hodin podpory za týden – 2 psycholožky, každá 8 hodin)

f) – organizace a realizace příměstských táborů (2 běhy)

 

Publicita