Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mariánskolázeňsko
Tři Sekery

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MV ČR - Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022

Projekt -  Integrace ukrajinských cizinců na Mariánskolázeňsku 

Projekt je souborem intenzivních adaptačních a integračních aktivit a opatření směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě Mariánskolázeňska a prevenci případných konfliktů. Aktivity projektu: sociální poradenství; podpora při sociokulturní orientaci a integraci; podpora při zařazování osob na trh práce a do systému vzdělávání; řešení specifických potřeb osob z cílové skupiny ; síťování aktérů institucionální, odborné a speciální pomoci při řešení potřeb cílové skupiny; jazyková podpora zdravotnických a pedagogických profesí; terapeutická (psychologická) podpora v rámci integrace. Dotace je poskytována v souladu s usnesením vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

  • Zahájení a ukončení realizace projektu: od 2. 5. 2022 do 31. 12. 2022
  • Požadovaná dotace od MV: 900 000,- Kč.
  • Vlastní a další zdroje (min. 5%): 49 500,- Kč.
  • Celkové náklady projektu: 949 500,- Kč. 

logo mvčr

Publicita