Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mariánskolázeňsko
Tři Sekery

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

OP JAK

MAP IV - Akční plánování v území 

Projekt - Vzdělávání na Mariánskolázeňsku IV

Projekt bude především řešit rozvoj motivující kultury ve školách se zaměřením na maximální úspěch každého žáka, každého učitele a celé školy v regionu Mariánskolázeňska a hledat všechny cesty ke zvýšení kvality ve vzdělávání včetně analýzy budoucích investic do školství v pohraničním regionu. 

Projekt navazuje na již realizované projekty MAP Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku a MAP II Vzdělávání na Mariánskolázeňsku a Akční plány – MAP Vzdělávání na Mariánskolázeňsku III a realizací bychom rádi naplňovali a dále pracovali s aktéry vzdělávání ve sledovaném území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Prostřednictvím komunitního plánování chceme umožnit, aby se lidé (pedagogové, veřejnost) mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství, aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu, aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost. Stávající Řídící výbor projektu MAP projevil zájem pokračovat v nastaveném projektu a dal pravomoc stávajícímu RT k podání žádosti na projekt MAP IV. Realizace projektu přispěje k rozvoji a prohloubení spolupráce v území. Prostřednictvím projektu mohou být směrem k ŘO směřovány podněty a návrhy na systémové změny. Společnou spoluprací škol mohou být naplňovány nastavené priority, které byly v území identifikovány a nastaveny.

MAP IV - informace o projektu 

Tisková zpráva o zahájení projektu ke stažení zde. 

Tisková zpráva - Turnaj v deskových hrách ke stažení zde. 

Povídálek 

 

Informace pro rodiče ke kurzu ke stažení zde. 

Příhláška na kurz ke stažení zde.

Společně do školy - 6. ročník

Příhláška na kurz Společně do školy ke stažení zde. 

Tisková zpráva - Společně do školy po šesté ke stažení zde. 

 

         

 Pozvánky na pracovní skupiny:

 Pracovní skupina na Předškolní vzdělávání

 - PS dne 19. 12. 2023 ke stažení zde.

- PS dne 1. 2. 2024 ke stažení zde.

Pracovní skupina Pro podporu moderních forem

- PS dne 29. 1. 2024 ke stažení zde.

Pracovní skupina Rovné příležitosti

                 


 

 

Publicita