Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mariánskolázeňsko
Tři Sekery

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

OP JAK

MAP IV - Akční plánování v území 

Projekt - Vzdělávání na Mariánskolázeňsku IV

Projekt bude především řešit rozvoj motivující kultury ve školách se zaměřením na maximální úspěch každého žáka, každého učitele a celé školy v regionu Mariánskolázeňska a hledat všechny cesty ke zvýšení kvality ve vzdělávání včetně analýzy budoucích investic do školství v pohraničním regionu. 

Projekt navazuje na již realizované projekty MAP Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku a MAP II Vzdělávání na Mariánskolázeňsku a Akční plány – MAP Vzdělávání na Mariánskolázeňsku III a realizací bychom rádi naplňovali a dále pracovali s aktéry vzdělávání ve sledovaném území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Prostřednictvím komunitního plánování chceme umožnit, aby se lidé (pedagogové, veřejnost) mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství, aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu, aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost. Stávající Řídící výbor projektu MAP projevil zájem pokračovat v nastaveném projektu a dal pravomoc stávajícímu RT k podání žádosti na projekt MAP IV. Realizace projektu přispěje k rozvoji a prohloubení spolupráce v území. Prostřednictvím projektu mohou být směrem k ŘO směřovány podněty a návrhy na systémové změny. Společnou spoluprací škol mohou být naplňovány nastavené priority, které byly v území identifikovány a nastaveny.

MAP IV - informace o projektu 

Tiskové zprávy:

Tisková zpráva o zahájení projektu ke stažení zde. 

Tisková zpráva - Turnaj v deskových hrách ke stažení zde. 

Tisková zpráva - Jak šlo vejce na vandr ke stažení zde. 

Implementační aktivity MAP IV:

 Příměstský tábor - léto 2024

Pozvánka a informace k táboru ke stažení zde pozvánka a informace

Pozvánka na turnaj v deskových hrách - 28. 5. 2024 pro žáky 6. a 7. tříd s odlišným mateřským jazykem

 Pozvánka Jak šlo vejce na vandr - 27. 3. 2024 pro MŠ a přípravné třídy

 Pozvánka na turnaj v deskových hrách - 26. 3. 2024 pro žáky 4. a 5. tříd s podpůrnými opatřeními 

 Pozvánka na turnaj v deskových hrách - 25. 1. 2024 pro žáky 2 a 3. tříd s podpůrnými opatřeními 

Povídálek 

 Informace pro rodiče ke kurzu ke stažení zde. 

Příhláška na kurz ke stažení zde.

Společně do školy - 6. ročník

Příhláška na kurz Společně do školy ke stažení zde. 

Pozvánka - Společně do školy - aktivita (4.9) ke stažení zde. 

Tisková zpráva - Společně do školy po šesté ke stažení zde.           

 Pozvánky na pracovní skupiny:

 Pracovní skupina na Předškolní vzdělávání

- PS dne 19. 12. 2023 ke stažení zde.

- PS dne 1. 2. 2024 ke stažení zde.

Pracovní skupina Pro podporu moderních forem

- PS dne 29. 01. 2024 ke stažení zde.

- PS dne 18. 03. 2024 ke stažení zde.

- PS dne 18. 04. 2024 ke stažení zde.

Pracovní skupina Rovné příležitosti

- PS dne  11. 12. 2023. 

- PS dne 2. 1. 2024.

- PS dne 16. 04. 2024  ke stažení zde. 

- PS dne 4. 6. 2024 ke stažení zde. 

Pracovní skupina Financování

- PS dne 19. 03. 2024 ke stažení zde. 

Řídící výbor MAP IV

- Pozvánka na 1. ŘV dne 26.3.2024 ke stažení zde. 

Semináře

- Pozvánka na Pěstounská péče ze dne 25. 1. 2024 ke stažení zde.

 - Aktivita Vzděláváme společně (4.5) - Pozvánka se setkání ředitelů a zřizovatelů dne 10. 1. 2024 ke stažení zde. 

- Aktivita Vzděláváme společně (4.5) - Pozvánka Konektivita do škol dne 31. 1. 2024 ke stažení zde. 

- Pozvánka na Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina ke stažení zde.

- Aktivita Vzděláváme společně (4.5) - Pozvánka se setkání ředitelů a zřizovatelů dne 7. 5. 2024 ke stažení zde. 

- Osvícený zřizovatel - kvalitní škola (4.4) - Hodnocení ředitelů dne 13. 6. 2024 ke stažení zde.

- Osvícený zřizovatel - kvalitní škola (4.4) - Financování škol dne 13. 3. 2024 ke stažení zde. 

- Setkání školních parlamentů (4.11) - dne 16. 4. 2024 ke stažení zde.

- Olympiáda pro MŠ (4.15) - dne 19. 6. 2024 ke stažení zde.

 

                 


 

 

Publicita