Projekt Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku

 
Evropská komise schválila dne 13. května 2015 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020 (OP VVV). Tento program se ve třech prioritních osách zaměřuje na celý vzdělávací systém od mateřských až po vysoké školy, včetně podpory výzkumu a vývoje. 
 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko vypracoval projekt do prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Tento projekt má za cíl zejména zvýšení kvality předškolního vzdělávání s ohledem na usnadnění přechodu dětí na základní školu, zlepšení sociální integrace žáků, zkvalitnění přípravy budoucích pedagogů, posílení odborné přípravy v návaznosti na potřeby trhu práce a další.   
 
 

Základní údaje o projektu:

 • Realizátor:                            Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko
 • Registrační číslo projektu:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000712
 • Realizace:                             1. 6. 2016 - 31. 5. 2018
 • Realizační tým:                     projektový manažer:  Daniela Morávková, vedoucí projektu: Ing. Josef Švajgl, věcný manažer projektu: Mgr. Jana Čížková 
 • Datum zahájení fyzické realizace projektu:                           01. 06. 2016
 • Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:  31. 5. 2018

 

Klíčové aktivity:

 • KA1 - Akční plánování : 1.1. Rozvoj partnerství, 1.2. Dohoda o prioritách, 1.3. Akční plánování, 1.4. Budování znalostních kapacit
 • KA2 – Realizace plánu – uznatelná pouze pro MAP+ (netýká se tohoto) projektu
 • KA3 - Evaluace
 • KA4 - Řízení MAP
 • KA5 - Řízení projektu  
 

Popis projektu

Hlavním přínosem realizace Místního akčního plánu (MAP) je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry v území ORP Mariánské Lázně, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Očekávaným výstupem MAP je dohoda o prioritách vzdělávání politiky v území a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Spolupráce se zapojenými školami bude probíhat i se zapojením veřejnosti.

Projekt je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti:

- včasná péče,  předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání

Má být participativně tvořen a následně realizován zejména těmito subjekty:

- základní školy, mateřské školy, obce, neziskové organizace, rodiče a další veřejnost, Agentura pro sociální začleňování
 

Prioritní (povinná) témata:

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 

Doporučená témata:

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

6. Kariérové poradenství v základních školách

 

Průřezová a volitelná témata:

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

11. Investice do rozvoje kapacit základních škol

12. Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP a OP PPR

 

Publicita projektu:

Tisková zpráva - ukončení projektu MAP I. a zahájení projektu MAP II. zde.

Tisková zpráva - setkání s ombudcmanem ke stažení zde.

Tisková zpráva - Olympiáda dětí z MŠ z ORP Mariánské Lázně ke stažení zde.

Fotky z Olympiády dětí z MŠ naleznete zde. a televizní reportáž ke shlédnutí zde.

Tisková zpráva ze dne 29. 3. 2017 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 20. 1. 2017 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 3. 11. 2016 zde.

Tisková zpráva ze dne 10. 6. 2016 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 29. 3. 2016 ke stažení zde.

 

 

Dokumenty ke stažení:

Závěrečná sebehodnotící zpráva ke stažení zde.

Zápis z devátého řídícího výboru ke stažení zde.

Pozvánka na jednání 9. ŘV ke stažení zde.

Zápis z osmého řídícího výboru ze dne 24. 4. 2018 ke stažení zde.

Strategický dokument MAP Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsko ke stažení zde.

Pozvánka na jednání 8. ŘV ke stažení zde.

Zápis ze sedmého řídícího výboru ze dne 10. 1. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání 7. ŘV ke stažení zde.

Zápis z šestého řídícího výboru ze dne 20. 9. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání 6. ŘV ke stažení zde.

Zápis z pátého řídícího výboru ze dne 15. 6. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání 5. ŘV ke stažení zde.

Zápis ze čtvrtého řídícího výboru ze dne 23. 4. 2017 ke stažení zde.

Strategický Rámec MAP pro ORP Mariánské Lázně - verze 02 - ke stažení zde.

Dotazníkové šetření potřeb MŠ ke stažení zde.

Dotazníkové šetření potřeb ZŠ ke stažení zde.

MAP - Dohoda o spolupráci - důvodová zpráva ke stažení zde.

MAP -  Dohoda o spolupráci ke stažení zde.

MAP - Komunikační strategie ke stažení zde.

Zápis z třetího řídícího výboru ze dne 15.12.2016 ke stažení zde.

Strategický Rámec MAP pro ORP Mariánské Lázně ke stažení zde.

Zápis z druhého řídícího výboru ze dne 22. 9. 2016 ke stažení zde.

Zápis z prvního řídícího výboru ze dne  7. 6. 2016 ke stažení zde.

Statut ke stažení zde.

Jednací řád ke stažení zde.

 

Zapojení veřejnosti do projektu:

Pozvánka na Závěrečnou konferenci MAP ke stažení zde.

Pozvánka na workshop dne 5. 4. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání pracovní skupiny dne 10. 4. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání pracovní skupiny dne 15. 3. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání pracovní skupiny dne 13. 3. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na workshop dne 8. 3. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání pracovní skupiny dne 6. 3. 2018 ke stažení zde.

Pozvánky na workshopy dne 20. 2. 2018 ke stažení zde a zde

Pozvánka na workshop dne 13. 2. 2018 ke stažení zde

Pozvánka na program v měsíci unor _upravený ke stažení zde.

Pozvánka na workshopy v měsíci únoru 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na seminář ke GDPR dne 26.1.2018 ke stažení zde.

Pozvánka na workshop v měsíci lednu 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání pracovních skupina dne 11. 1. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání pracovních skupin dne 9. 1. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání pracovních skupin dne 2. 1. 2018 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání 4. pracovní skupiny dne 21. 12. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na společné jednání pracovních skupin v měsíci prosinci 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání čtvrté pracovní skupiny dne 22. 11. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na workshop v měsíci listopadu 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání první pracovní skupiny dne 14. 11. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání čtvrté pracovní skupiny dne 9. 11. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání třetí pracovní skupiny dne 7. 11. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání třetí pracovní skupiny dne 2. 11. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání 1. pracovní skupiny dne 3. 10. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání pracovních skupin v měsíci říjnu 2017 zde.

Pozvánka na jednání pracovních skupin a workshopy v měsíci září 2017 zde.

Pozvánka na jednání I. pracovní skupiny dne 5. 9. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na workshop dne 13. 6. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na první olympiádu dětí mateřských škol ORP Mariánské Lázně dne 6. 6. 2017 ke stažení zde

Pozvánka na workshop dne 15. 5. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání III. pracovní skupiny dne 11. 5. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání II. pracovní skupiny dne 9. 5. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání IV. pracovní skupiny dne 18. 5. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání I.pracovní skupiny dne 2. 5. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání IV.pracovní skupiny dne 4. 5. 2017 ke stažení zde

Pozvánka na workshop a jednání pracovních skupin v měsíci květnu ke stažení zde.

Pozvánka na worskhop dne 19. 4. 2017 ke stažení zde

Pozvánka na worskshop dne 18. 4. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na jednání pracovních skupin a workshopy v měsíci dubnu zde.

Pozvánka na jednání pracovních skupin a workshopy v měsíci březnu zde.

Pozvánka na workshop dne 20. 3. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na workshop dne 1. 3. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na workshop dne 9. 3. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na workshop dne 27. 3. 2017 ke stažení zde.

Pozvánka na workshop v měsíci lednu ke stažení zde.

Pozvánka na jednání pracovních skupin v měsíci lednu ke stažení zde.

Pozvánka na společné jednání pracovních skupin MAP v měsíci prosinci ke stažení zde.

Pozvánka na jednání pracovních skupin MAP v měsíci listopadu ke stažení zde.

Pozvánka na jednání pracovních skupin MAP v měsíci říjnu ke stažení zde.