Společně do školy 

                                               

 

Název výzvy:                       Výzva č. 03_22_029 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 
Realizátor:                           Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko
Registrační číslo projektu:    CZ.03.02.01/0.0/022_029/0001413
Realizace:                             1. 02. 2023 - 31. 12. 2025
 
Aktivity projektu:
KA 1: Krátkodobý kurz Společně do školy v rozsahu 6 hodin – 6 setkání po 60 minutách určené rodičům a jejich dětem předškolákům. Každé setkání je zaměřeno jinak: 1. motorika, 2. zrakové vnímání, 3. sluchové vnímání a paměť, 4. logopedie, 5. grafomotorika, 6. cvičný zápis.  V každém kurzu je zařazeno 10 – 12 dětí s jejich rodiči. Lekce je vedena zkušenými pedagogy ZŠ. 
KA 2: Testování iSophi – ve všech zapojených mateřských školách bude vždy od září do konce května 
probíhat testování pomocí testovací sady 
KA 3: Beseda s rodiči předškoláků na téma školní zralost – workshopy. 
KA 4: Příměstský tábor pro předškoláky – realizace během letních školních prázdnin těsně před vstupem do školy v rozsahu 40 hodin v rozmezí 1 týdne od pondělí do pátku. V každém roce se uskuteční 2 běhy táboru 
KA 5: Vypracování kompletní metodiky přechodu dětí z MŠ do ZŠ na území Mariánskolázeňska s přenosem na jednotlivá zařízení 
KA 6: Řízení projektu
KA 7: Evaluace
KA 8: Webinář – realizace 10 webinářů nazvaných „Rodiče na síti“, určených pro rodiče předškoláků. 
 
 
Cílem projektu je dlouhodobá systematická spolupráce na území Mariánskolázeňska mezi školou a rodinou u dětí ohrožených školním neúspěchem a zvyšování rodičovských kompetencí. Projekt je zaměřen na pomoc dětem a rodičům při přechodu dětí z mateřských do základních škol. Potřeba realizace projektu vychází ze čtyřleté zkušenosti a získaných dat.
 
Projekt řeší bezproblémový přechod dětí z mateřských škol do základního školství v ORP Mariánské Lázně. Zároveň by měl motivovat rodiče a zapojit je do aktivní předškolní přípravy svých dětí. Dále projekt vede k vzájemnému obohacování a získávání zkušeností z jiných předškolních zařízení. V souvislosti s účastí speciálních pedagogů a pracovníka pedagogicko-psychologické poradny pro rodiče prospěšné případné vzniklé problémy mohou konzultovat ihned na místě, eventuálně přijímat doporučení k vyšetření či účasti u jiných odborníků. Pro rodiče tento způsob znamená také ušetření času a získání přehledu a porovnání výsledků vzdělávání svého dítěte na místě samém. V neposlední řadě mohou pedagogové získat přehled o nově příchozích dětech na jednotlivé školy a v klidu připravovat jejich nástup do základního vzdělávání.
 
KA 1 - Společně do školy 5. ročník (2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k 5. ročníku ke stažení zde.

Tisková zpráva - Společně do školy ke stažení zde.