Program rozvoje venkova ČR 2007 - 2013

Informační a vzdělávací kampaň pro venkovské aktéry rozvíjející aktivity podporované v rámci PRV ČR

Cílem projektu bude jednoznačně vyšší informovanost venkovských aktérů působících na území čtyř svazků obcí. Tímto bude výrazně posílena absorpční schopnost a následná vyšší připravenost žadatelů na podávání žádostí nejen do Programu rozvoje venkova v plánovacím období let 2008 – 13. Projekt je...