Mariánskolázeňskem

 
Obsahem projektu je podpora marketingu, tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu na Mariánskolázeňsku prostřednictvím vybudování fungujícího partnerství mezi subjekty cestovního ruchu v regionu, informačních systémů cestovního ruchu, efektivní koordinace cestovního ruchu prostřednictvím jednotných mechanismů a účinného marketingu a také prostřednictvím rozvoje nových produktů a programů cestovního ruchu včetně dostatečného personálního zázemí.
 
Projekt bude realizován na území dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko, tedy na správním území členských obcí: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Tři Sekery, Stará Voda, Velká Hleďsebe a Vlkovice.
 
Dopad projektu bude také na území Mariánskolázeňska, tedy kromě výše zmíněných 7 obcí, také na Mariánské Lázně, jako přirozené centrum regionu.
 
Projekt Mariánskolázeňskem byl schválen v rámci 21. Výzvy Regionálního operačního programu Severozápad.
 
 
Partneři projektu
 
Zapojení veřejnosti do projektu
 
 
Publicita projektu
 
 
 
První kulatý stůl - 24. 7. 2012