Projekt: Obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro kulturní a společenský život

 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:  CZ. 1.09/2.2.00/86.01362
NOSITEL PROJEKTU: Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko
DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program NUTS II Severozápad
TERMÍN REALIZACE:  2015
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY PROJEKTU:  8 383 674,88 Kč 
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%
 
 
Projektu se účastní čtyři členské obce Svazku. Cílem projektu je obnova komunikací, veřejného prostranství a zázemí pro kulturní a společenský život.
 
V rámci tohoto projektu dojde k těmto k aktivitám:
Obec Dolní Žandov
- vnitřní stavební úpravy historického domu č. p. 40 v centru obce a obnova 3 místností 
pro společenský a komunitní život v obci
- obnovu přilehlého prostranství (chodník a schodiště)
- obnovu prostoru u pomníku obětem první světové války a pojezdový chodník
- v místní části Podlesí u knihovny budou osazovány dva nové fitness prvky
 
Obec Velká Hleďsebe
- rekonstrukce komunikace na průtahu cyklotrasou CT 361 Klimentovem (místní známost jako ulice K Ledvinům) spojující průtah Klimentovem s odpočinkovou zónou u nového rybníčku pod La Panné
 
Obec Stará Voda
- stavební obnova prostranství kolem kulturního domu řeší úpravu a zkulturnění jeho okolí. 
 
Obec Valy
- Projekt řeší návrh stavebních úprav stávající místní komunikace V Lukách a Zelená 
a veřejných prostranství v centru obce Valy
- instalace nových prvků dětského hřiště (lanová pyramida, lanové centrum) a realizace hřiště na  petanque na tomto zájmovém území, které slouží jako park, sportoviště, dětské hřiště 
a shromažďovací prostor
 
Projekt svým zaměřením podporuje zvýšení kvality fyzického prostředí regionu a přeměny ekonomických a sociálních struktur regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu 
pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU. 
Žádost o dotaci byla podána dne 23. 2. 2015 (schválení žádosti dne 30. 6. 2015) a realizace projektu potrvá do 28. 9. 2015.
V rámci realizace projektu bylo dokončeno výběrové řízení na realizaci a uzavřena Smlouva o dílo 
na stavební práce. Na pravidelných kontrolních dnech probíhají konzultace k realizaci stavebních prací tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací. Proběhla schůzka s partnery projektu, na které byl konzultován průběh realizace projektu. Partneři projektu jsou průběžně informováni o všech aktivitách projektu.
 
Partneři projektu:
Město Lázně Kynžvart
Obec Drmoul
Obec Trstěnice
Obec Vlkovice
 
Tisková zpráva v době udržitelnosti ze dne 21. 10. 2020 ke stažení zde.
Tisková zpráva v době udržitelnosti  ze dne 23. 10. 2019 ke stažení zde.
Tisková zpráva v době udržitelnosti ze dne 19. 9. 2018 ke stažení zde.
Tisková zpráva v době udržitelnosti ze dne 18. 9. 2017 ke stažení zde.
Tisková zpráva v době udržitelnosti ze dne 23. 11. 2016 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 25. 1. 2016 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 12. 8. 2015 ke stažení zde.
Přednáška "Význam zeleně v intravilánu obcí dne 7.9 .2015 - pozvánka ke stažení zde.
 
Fotografie z realizace projektu:
 
Dolní Žandov - obnova 3 místností v historickém domě čp. 40
 
  
 
 
Doní Žandov - obnova pojezdového chodníku
 
 
 
Dolní Žandov - obnova schodiště 
 
 
 
Stará Voda - obnova prostranství kolem kulturního domu
 
 
 
Valy - obnova komunikace
 
 
 
Valy - herní prvky a zeleň
 
 
 
Velká Hleďsebe - obnova komunikace