Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mariánskolázeňsko
Tři Sekery

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Centrum společných služeb (od r. 2016)

CSS pokračuje i v roce 2020

od 1. března 2020 pokračuje projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ známý hlavně jako „Centra společných služeb“ (CSS), prodloužením.

 

Projekt bude nově ukončen 28. 2. 2021, v území bude o trochu kratší a to do 31. 12. 2020. Prodloužení projektu je směřováno do oblastí:

  • Běžné denní sociální potřeby obyvatel v obcích DSO
  • Ověření aktuálních koncepčních záměrů v oblasti meziobecní spolupráce a veřejnoprávní smlouvy

 

Vyjednávání k tomuto prodloužení začala probíhat s řídícím orgánem, tedy MPSV ČR, na základě požadavků našich partnerů z území  v druhé polovině roku 2019. S přihlédnutím k uvedenému časovému období je ale skvělé, že nyní, v době pandemické situace nejen v České republice, má Svaz měst a obcí v rukou k reálnému užití nástroj pro řešení běžných denních potřeb v sociální oblasti obyvatel obcí zapojených v projektu. V dnešní aktuální situaci a při značných potížích ohrožených skupin obyvatel vyplývajícími z karanténních opatřeních ke Covid-19 je vidět, jak je meziobecní spolupráce důležitá. A již nyní, na počátku prodloužení projektu, jsou Centra společných služeb v oblasti pomoci s běžnými denními sociálními potřebami obyvatel důležitá a jsou plně využívána. Nikdo z nás nemohl v loňském roce tušit co nás zanedlouho čeká a jak velký rozsah spolupráce obcí bude v této oblasti potřeba. Jen se potvrzuje důležitost meziobecní spolupráce a její opodstatněnost v procesech veřejné správy. A těší nás, že pracovníci našich CSS i projektový tým byli tak předvídaví, i když na druhou stranu bychom byli mnohem raději, kdybychom nemuseli řešit skutečně doslova životně důležité situace.

Projektové aktivity pokračují dále ve schváleném rozsahu. Jen jsme se přizpůsobili aktuální situaci a osobní setkání jsme nahradili modernějšími technologiemi a setkáními na dálku. Pokud si však pracovníci CSS nejsou jistí, jsme připraveni zodpovědět veškeré dotazy telefonicky či emailem. Neváhejte kontaktovat náš projektový tým.

(Autor: SMO ČR, Služby obcím)

 

Projekt CSS byl prodloužen!

V březnu 2019 byla po konzultaci s odborným garantem projektu a poskytovatelem dotace podána Žádost o podstatnou změnu projektu, která se týkala využití uspořených finančních prostředků projektu Centra společných služeb spočívajícím v zařazení nové klíčové aktivity „Podpora meziobecní spolupráce obcí v lokální ekonomice” a s tím spojené prodloužení projektu. Žádost o změnu byla v dubnu 2019 poskytovatelem dotace schválena, následně byl v květnu 2019 vytvořen a schválen změnový právní akt o poskytnutí podpory z Operačního programu Zaměstnanost na projekt CSS. Na základě schválení uvedené změny projektu byly připraveny a začaly být rozesílány Dodatky ke Smlouvám o vzájemné spolupráci s dobrovolnými svazky obci (DSO) do území. Projekt byl pro jednotlivé DSO prodloužen o půl roku, tj. od 1. 7.2019 do 2019. Do prodloužení se zapojilo celkem 75 CSS z původních 83 území. Pro zbylých osm center od 1. července 2019 začíná povinné roční období udržitelnosti.

zdroj. časopis Ins SMO 

 

Centra společných služeb obcí 

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou aktivitou Svazu měst a obcí, do které se zapojilo i Mariánskolázeňsko. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Nový projekt Svazu měst a obcí je zaměřen na vytvoření a provoz center společných služeb v rámci dobrovolných svazků obcí (DSO). Zapojit se tedy mohou obce v rámci dobrovolných svazků, jejich orgány a jimi zřízené organizace, cílovou skupinou, ale je také veřejnost, tedy lidé, kterým mají centra společných služeb usnadnit život a zvýšit jeho kvalitu.

 

Mariánskolázeňsko se do výše uvedeného projektu zapojilo na základě souhlasného usnesení Valné hromady svazku ze dne 23. 6. 2016. Na základě přijatého usnesení jsme se Svazem měst a obcí ČR uzavřeli Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu. Smlouva je uzavřena na období od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2020.  

Předmětem Projektu je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy, poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“), a to nejen po dobu trvání projektu, ale i po jeho ukončení. Součástí projektu bude hlubší rozpracování udržitelného postavení DSO (podmínky, prostředí) a jejich začlenění do systému výkonu veřejné správy v území. S čímž souvisí definování potřebného legislativního prostředí resp. návrhy na změny legislativy pro dlouhodobě udržitelné a systémové financování DSO a CSS v území.

Prvním krokem bylo vytvoření realizačního týmu. Ten je složen z manažera CSS (funkci zastává Daniela Morávková) a specialisty pro rozvoj mikroregionu (funkci vykonává p. Lenka Woldertová). Další aktivity budou vyplývat z požadavků upravených ve smlouvě. 
 

Na této stránce budeme průběžně uveřejňovat informace, tiskové zprávy, fotografie z realizace projektu. V projektu vidíme další příležitost, jak efektivně prohlubovat spulupráci mezi jednotlivými obcemi a také společné zkvalitňování prostředí pro obyvatele svazku. 

Seznam veřejných služeb (143 kB) ( Školy a školská zařízení; Obecní knihovny, muzea, divadla; Sociální zařízení; Ostatní služby).     


Kontakty na pracovníky CSS:

Daniela Morávková, tel. č. +420 778 727 160, 
e-mail: marianskolazensko.moravkova@seznam.cz

Ing. Lenka Woldertová, tel. č. +420 727 806 306
e-mail: marianskolazensko.woldertova@seznam.cz


Logolink barevny

Setkání starostů

Pozvánka na třetí setkání starostů, které se uskuteční dne 8. 6. 2017 od 11:00 hodin

CSS_P04_pozvanka_CB_3_setkani_starostu_8_6_2017.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 194,42 kB

Pozvánka na druhé setkání starostů, které se uskuteční dne 2. 12. 2016 od 11:30 hodin

CSS_P04_pozvanka_CB_druhe_setkani_starostu_2_12_2016.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 197,44 kB

Pozvánka na Úvodní setkání starostů, které se uskuteční dne 25. 8. 2016 od 11:00 hodin

CSS_P04_pozvanka_CB_uvodni_setkani_starostu_25_8_2016.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 197,31 kB

Média

Ekonomický deník, článek ze dne 25. 11. 2016

ekonomicky_denik_25_11_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,5 kB
Zobrazeno 41-44 ze 44

Publicita