CSS pokračuje i v roce 2020

od 1. března 2020 pokračuje projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ známý hlavně jako „Centra společných služeb“ (CSS), prodloužením.

 

Projekt bude nově ukončen 28. 2. 2021, v území bude o trochu kratší a to do 31. 12. 2020. Prodloužení projektu je směřováno do oblastí:

  • Běžné denní sociální potřeby obyvatel v obcích DSO
  • Ověření aktuálních koncepčních záměrů v oblasti meziobecní spolupráce a veřejnoprávní smlouvy

 

Vyjednávání k tomuto prodloužení začala probíhat s řídícím orgánem, tedy MPSV ČR, na základě požadavků našich partnerů z území  v druhé polovině roku 2019. S přihlédnutím k uvedenému časovému období je ale skvělé, že nyní, v době pandemické situace nejen v České republice, má Svaz měst a obcí v rukou k reálnému užití nástroj pro řešení běžných denních potřeb v sociální oblasti obyvatel obcí zapojených v projektu. V dnešní aktuální situaci a při značných potížích ohrožených skupin obyvatel vyplývajícími z karanténních opatřeních ke Covid-19 je vidět, jak je meziobecní spolupráce důležitá. A již nyní, na počátku prodloužení projektu, jsou Centra společných služeb v oblasti pomoci s běžnými denními sociálními potřebami obyvatel důležitá a jsou plně využívána. Nikdo z nás nemohl v loňském roce tušit co nás zanedlouho čeká a jak velký rozsah spolupráce obcí bude v této oblasti potřeba. Jen se potvrzuje důležitost meziobecní spolupráce a její opodstatněnost v procesech veřejné správy. A těší nás, že pracovníci našich CSS i projektový tým byli tak předvídaví, i když na druhou stranu bychom byli mnohem raději, kdybychom nemuseli řešit skutečně doslova životně důležité situace.

Projektové aktivity pokračují dále ve schváleném rozsahu. Jen jsme se přizpůsobili aktuální situaci a osobní setkání jsme nahradili modernějšími technologiemi a setkáními na dálku. Pokud si však pracovníci CSS nejsou jistí, jsme připraveni zodpovědět veškeré dotazy telefonicky či emailem. Neváhejte kontaktovat náš projektový tým.

(Autor: SMO ČR, Služby obcím)

 

 

Projekt CSS byl prodloužen!

 
V březnu 2019 byla po konzultaci s odborným garantem projektu a poskytovatelem dotace podána Žádost o podstatnou změnu projektu, která se týkala využití uspořených finančních prostředků projektu Centra společných služeb spočívajícím v zařazení nové klíčové aktivity „Podpora meziobecní spolupráce obcí v lokální ekonomice” a s tím spojené prodloužení projektu. Žádost o změnu byla v dubnu 2019 poskytovatelem dotace schválena, následně byl v květnu 2019 vytvořen a schválen změnový právní akt o poskytnutí podpory z Operačního programu Zaměstnanost na projekt CSS. Na základě schválení uvedené změny projektu byly připraveny a začaly být rozesílány Dodatky ke Smlouvám o vzájemné spolupráci s dobrovolnými svazky obci (DSO) do území. Projekt byl pro jednotlivé DSO prodloužen o půl roku, tj. od 1. 7.2019 do 2019. Do prodloužení se zapojilo celkem 75 CSS z původních 83 území. Pro zbylých osm center od 1. července 2019 začíná povinné roční období udržitelnosti.

zdroj. časopis Ins SMO 

 

Centra společných služeb obcí 

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou aktivitou Svazu měst a obcí, do které se zapojilo i Mariánskolázeňsko. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Nový projekt Svazu měst a obcí je zaměřen na vytvoření a provoz center společných služeb v rámci dobrovolných svazků obcí (DSO). Zapojit se tedy mohou obce v rámci dobrovolných svazků, jejich orgány a jimi zřízené organizace, cílovou skupinou, ale je také veřejnost, tedy lidé, kterým mají centra společných služeb usnadnit život a zvýšit jeho kvalitu.

 

Mariánskolázeňsko se do výše uvedeného projektu zapojilo na základě souhlasného usnesení Valné hromady svazku ze dne 23. 6. 2016. Na základě přijatého usnesení jsme se Svazem měst a obcí ČR uzavřeli Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu. Smlouva je uzavřena na období od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2020.  

 

Předmětem Projektu je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy, poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“), a to nejen po dobu trvání projektu, ale i po jeho ukončení. Součástí projektu bude hlubší rozpracování udržitelného postavení DSO (podmínky, prostředí) a jejich začlenění do systému výkonu veřejné správy v území. S čímž souvisí definování potřebného legislativního prostředí resp. návrhy na změny legislativy pro dlouhodobě udržitelné a systémové financování DSO a CSS v území.
Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím vytvoření CSS na bázi meziobecní spolupráce při DSO,
dosáhnout:
- zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci
samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření služeb
poskytovaných občanům zapojených obcí,
- zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,

Předmětem projektu CSS je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy, poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolného svazku obcí, a to nejen po dobu trvání projektu, ale i po jeho ukončení. Součástí projektu bude hlubší rozpracování udržitelného postavení dobrovolného svazku obcí (podmínky, prostředí) a jejich začlenění do systému výkonu veřejné správy v území. S čímž souvisí definování potřebného legislativního prostředí resp. návrhy na změny legislativy pro dlouhodobě udržitelné a systémové financování DSO a CSS v území.

 

Prvním krokem bylo vytvoření realizačního týmu. Ten je složen z manažera CSS (funkci zastává Daniela Morávková) a specialisty pro rozvoj mikroregionu (funkci vykonává p. Lenka Woldertová). Další aktivity budou vyplývat z požadavků upravených ve smlouvě. 

 

Na této stránce budeme průběžně uveřejňovat informace, tiskové zprávy, fotografie z realizace projektu. V projektu vidíme další příležitost, jak efektivně prohlubovat spulupráci mezi jednotlivými obcemi a také společné zkvalitňování prostředí pro obyvatele svazku. 

Seznam veřejných služeb ( Školy a školská zařízení; Obecní knihovny, muzea, divadla; Sociální zařízení; Ostatní služby) ke stažení ZDE     

                                                                                    

Tiskové zprávy:

 

Tisková zpráva ze dne 9. 3. 2021 ke stažení zde. 

Tisková zpráva ze dne 28. 2. 2020 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 22. 10. 2019 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 18. 7. 2019 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 12. 6. 2019 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 17. 1. 2019 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 13. 12. 2018 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 13. 6. 2018 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 06. 6. 2018 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 14. 5. 2018 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 15. 11. 2017 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 13. 11. 2017 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 13. 11. 2017 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 18. 9. 2017 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 12. 6. 2017 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 21. 2. 2017 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 24. 1. 2017 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 5. 12. 2016 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 15. 11. 2016 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 31. 8. 2016 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 4. 8. 2016  ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 29. 7. 2016 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 2. 7. 2016 ke stažení zde.

 

Informační zpravodaj - U nás na Mariánskolázeňsku

 

Sedmé vydání informačního zpravodaje (září 2019) ke stažení zde.

Šesté vydání informačního zpravodaje (březen 2019) ke stažení zde.

Páté vydání informačního zpravodaje ( září 2018 ) ke stažení zde.

Čtvrté vydání informačního zpravodaje (březen 2018) ke stažení zde.

Třetí vydání informačního zpravodaje ( září 2017) ke stažení zde.

Druhé vydání Informačního zpravodaje (březen 2017) ke stažení zde.

První vydání Informačního zpravodaje (říjen 2016) ke stažení zde.

                                                                        

                                                            Analýza přínosů CSS

Analýza přínosů č. 1

Analýza přínosů č. 2

Souhrnná analýza přínosů

Setkání starostů

 

Pozvánka na desáté setkání starostů, které se uskuteční dne 9. 9. 2020 od 8:30 hodin ke stažení zde.

Pozvánka na deváté setkání starostů, které proběhne distanční formou (emailem) ke stažení zde.

Pozvánka na osmé setkání starostů, které se uskuteční dne 11. 12. 2019 od 8:30 hodin ke stažení zde. 

Pozvánka na sedmé setkání starostů, které se uskuteční dne 12. 6. 2019 od 8,30 hodin ke stažení zde.

Pozvánka na šesté setkání starostů, které se uskuteční dne 12. 12. 2018 od 8:30 hodin ke stažení zde.

Pozvánka na páté setkání starostů, které se uskuteční dne 13. 6. 2018 od 11:30 hodin ke stažení zde.

Pozvánka na čtvrté setkání starostů, které se uskuteční dne 14. 11. 2017 od 13:00 hodin ke stažení zde.

Pozvánka na třetí setkání starostů, které se uskuteční dne 8. 6. 2017 od 11:00 hodin ke stažení zde. 

Pozvánka na druhé setkání starostů, které se uskuteční dne 2. 12. 2016 od 11:30 hodin ke stažení zde.

Pozvánka na Úvodní setkání starostů, které se uskuteční dne 25. 8. 2016 od 11:00 hodin ke stažení zde.

 

 

 

Média:

Ekonomický deník, článek ze dne 25. 11. 2016


 

Kontakty na pracovníky CSS:

 

Daniela Morávková, tel. č. +420 778 727 160, 
e-mail: marianskolazensko.moravkova@seznam.cz

 

Ing. Lenka Woldertová, tel. č. +420 727 806 306
e-mail: marianskolazensko.woldertova@seznam.cz

 

 

www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx