Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území (OLEK)

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016674
 
Předmětem projektu je vytvoření rámce podpory lokální ekonomiky a územního rozvoje v rámci 10 dobrovolných svazků obcí a jeho pilotní ověření. V projektu dojde k vytvoření Rozvojového centra pro lokální ekonomiky, zpracování strategických dokumentů v oblasti lokálních ekonomik, vytvoření metodických podkladů pro rozvoj lokálních ekonomik a zpracování návrhů legislativních změn v oblasti lokálních ekonomik.
 
 
Termín realizace: 1. 10. 2020 - 30. 6. 2023
 
Místo realizace a dopadu: Liberecký kraj; Jihočeský kraj; Středočeský kraj; Zlínský kraj; Moravskoslezský kraj; Kraj Vysočina; Ústecký kraj; Hlavní město Praha; Karlovarský kraj; Olomoucký kraj; Královéhradecký kraj; Pardubický kraj; Jihomoravský kraj; Plzeňský kraj
 
Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci
 
Projekt OLEK pokračuje
 
Projekt OLEK („Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území.“) se již blíží k polovině svého trvání a úsilí všech zainteresovaných subjektů přináší ovoce. Na konci listopadu byly vyprodukovány první výstupu projektu, a to pilotní Analýzy lokální ekonomiky a její dosavadní podpory ze strany obce. Tyto situační analýzy zaštitují myšlenku celého projektu OLEK, a to že lokální ekonomika je klíčová pro kvalitu života v území a jeho rozvoji, a budou nedílnou součástí strategických dokumentů zabývajících se rozvojem daného území. Celkem bylo vypracováno 20 analýz měst a obcí, které se nacházejí na území jednotlivých zapojených Dobrovolných svazků obcí.
 
V prvních dvou kvartálech projektu se také uskutečnily dvě setkání se specialisty Dobrovolných svazků obcí, které se týkaly mimo jiné informací a požadavků na tvorbu strategických dokumentů za pomoci Metodiky pro zpracování analýzy území, která byla vytvořena Specialisty rozvoje lokální ekonomiky a hospodaření. Hlavním cílem metodiky je nabídnout jednoduchý návod pro vypracování situační analýzy stavu území a lokální ekonomiky obce, případně širšího území jako je DSO. Druhé jednání bylo uskutečněno formou workshopu, kdy byly představeny nástroje, s jejichž pomocí mohou obce, popř. DSO, pracovat, aby aktivněji podporovali lokální ekonomiku a více využívali její potenciál. Na první polovinu ledna 2022 je naplánováno třetí setkání se specialisty DSO. Bližší informace k tomuto jednání budou poskytnuty během prosince 2021.
 
Byl spuštěn informační systém Projektu OLEK (www.projektolek.cz). Tento portál slouží jako informační a komunikační nástroj pro mikroregiony a Dobrovolské svazky obcí zapojené do projektu, včetně možnosti nahrávání a stahování dokumentů dostupných v informačním systému. Na hlavní stránce je možné nalézt aktuality týkající se projektu.
 
Projekt OLEK je veden pod registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016674 a je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.