Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území (OLEK)

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016674
 
Předmětem projektu je vytvoření rámce podpory lokální ekonomiky a územního rozvoje v rámci 10 dobrovolných svazků obcí a jeho pilotní ověření. V projektu dojde k vytvoření Rozvojového centra pro lokální ekonomiky, zpracování strategických dokumentů v oblasti lokálních ekonomik, vytvoření metodických podkladů pro rozvoj lokálních ekonomik a zpracování návrhů legislativních změn v oblasti lokálních ekonomik.
 
Kdy, kde, pro koho
 
Termín realizace: 1. 10. 2020 - 30. 6. 2023
 
Místo realizace: Liberecký kraj; Jihočeský kraj; Středočeský kraj; Zlínský kraj; Moravskoslezský kraj; Kraj Vysočina; Ústecký kraj; Hlavní město Praha; Karlovarský kraj; Olomoucký kraj; Královéhradecký kraj; Pardubický kraj; Jihomoravský kraj; Plzeňský kraj
 
Místo dopadu: Zlínský kraj; Ústecký kraj; Královéhradecký kraj; Jihočeský kraj; Kraj Vysočina; Středočeský kraj; Olomoucký kraj; Karlovarský kraj; Hlavní město Praha; Liberecký kraj; Moravskoslezský kraj; Pardubický kraj; Plzeňský kraj; Jihomoravský kraj
 
Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci