Projekty obce Dolní Žandov

NÁZEV PROJEKTU: Dolní Žandov - Výměna podlahových krytin v budově ZŠ a MŠ Dolní Žandov

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov TERMÍN REALIZACE: 2020 DOTAČNÍ TITUL: Výzva VPS - 228-2-2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství SPRÁVCE PROGRAMU: Ministerstvo finací ČR NÁKLADY PROJEKTU:  1 563 908 Kč DOTACE: 1 407 517 Kč Předmětem...

NÁZEV PROJEKTU: Letní příměstský tábor

NÁZEV PROJEKTU:      Letní příměstský tábor  REG. Č. PROJEKTU:      CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015852 NÁZEV PROGRAMU:    Operační program Zaměstnanost NÁZEV VÝZVY:            Prorodinná opatření MAS 21 -...

NÁZEV PROJEKTU: Obnova místní komunikace 5c ze Salajny do Dolního Žandova

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov TERMÍN REALIZACE: do 31. 10. 2020 SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova PODPROGRAM: 117D8210A - Podpora obnova místních komunikací NÁKLADY PROJEKTU:  2 702 473 KČ DOTACE: 1 000 000 KČ

NÁZEV PROJEKTU: Zatraktivnění budovy zdravotního střediska

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov TERMÍN REALIZACE: do 31. 12. 2019 SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova PODPROGRAM: 117D8210D - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku   NÁKLADY PROJEKTU:  712 034 KČ DOTACE: 600 000 KČ

Název projektu: Obnova chodníků v Dolním Žandově

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01303 NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační programu  NUTS II Severozápad, 62. výzva TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015 ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 7 305 260,36 Kč PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE:...

Název projektu: Stavební obnova historicky významného domu č. p. 40 III.

Obec dokončila v letošním roce projekt: „Stavební obnova historicky významného domu č. p. 40 III.“, který byl podpořen v rámci 5. Výzvy Strategického plánu Leader pro období 2009-2013 Místní akční skupiny MAS 21 z Programu rozvoje venkova ČR.   Obec pomocí dotace...

Název projektu: SPOLEČNÁ SETKÁVÁNÍ DOLNÍ ŽANDOV

  Obec Dolní Žandov získala finanční podporu projektu "Společná setkávání Dolní Žandov" v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, Dispoziční fond.    Zhruba před třemi roky navázal Dolní Žandov přátelské kontakty s obcí Nagel...

NÁZEV PROJEKTU: Cyklo přístřešek u kapličky Svatého kříže v Úbočí

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov TERMÍN REALIZACE: 2011 DOTAČNÍ TITUL: Podpora aktivit v cestovním ruchu NÁKLADY PROJEKTU: 70 tis. Kč DOTACE: 35 tis. Kč Obec Dolní Žandov systematicky pracuje na zvelebování a zpřístupňování obce a jejích místních částí pro cyklistickou dopravu i...

NÁZEV PROJEKTU: Výměna zkušeností s německými kolegy

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov TERMÍN REALIZACE: 2011 DOTAČNÍ TITUL: Program obnovy venkova 2011 NÁKLADY PROJEKTU: 0,1 mil. Kč DOTACE: 0,1 mil. Kč Projekt je založen hlavně na výměně zkušeností z oblasti obnovy a rozvoje venkova. V rámci projektu budou uskutečněna setkání...

NÁZEV PROJEKTU: Obnova hřbitova v obci Dolní Žandov

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov TERMÍN REALIZACE: 2011 DOTAČNÍ TITUL: Strategický plán LEADER pro období 2009 - 2013 NÁKLADY PROJEKTU: 0,3 mil. Kč DOTACE: 0,2 mil. Kč Projekt řeší obnovu stávajícího hřbitova nacházející se na pozemku p. č. 1628, k. ú. Dolní Žandov. Konkrétní práce...
1 | 2 >>