Projekty obce Dolní Žandov

Název projektu: Obnova chodníků v Dolním Žandově

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01303 NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační programu  NUTS II Severozápad, 62. výzva TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015 ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 7 305 260,36 Kč PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE:...

Název projektu: Stavební obnova historicky významného domu č. p. 40 III.

Obec dokončila v letošním roce projekt: „Stavební obnova historicky významného domu č. p. 40 III.“, který byl podpořen v rámci 5. Výzvy Strategického plánu Leader pro období 2009-2013 Místní akční skupiny MAS 21 z Programu rozvoje venkova ČR.   Obec pomocí dotace...

Název projektu: SPOLEČNÁ SETKÁVÁNÍ DOLNÍ ŽANDOV

  Obec Dolní Žandov získala finanční podporu projektu "Společná setkávání Dolní Žandov" v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, Dispoziční fond.    Zhruba před třemi roky navázal Dolní Žandov přátelské kontakty s obcí Nagel...

NÁZEV PROJEKTU: Cyklo přístřešek u kapličky Svatého kříže v Úbočí

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov TERMÍN REALIZACE: 2011 DOTAČNÍ TITUL: Podpora aktivit v cestovním ruchu NÁKLADY PROJEKTU: 70 tis. Kč DOTACE: 35 tis. Kč Obec Dolní Žandov systematicky pracuje na zvelebování a zpřístupňování obce a jejích místních částí pro cyklistickou dopravu i...

NÁZEV PROJEKTU: Výměna zkušeností s německými kolegy

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov TERMÍN REALIZACE: 2011 DOTAČNÍ TITUL: Program obnovy venkova 2011 NÁKLADY PROJEKTU: 0,1 mil. Kč DOTACE: 0,1 mil. Kč Projekt je založen hlavně na výměně zkušeností z oblasti obnovy a rozvoje venkova. V rámci projektu budou uskutečněna setkání...

NÁZEV PROJEKTU: Obnova hřbitova v obci Dolní Žandov

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov TERMÍN REALIZACE: 2011 DOTAČNÍ TITUL: Strategický plán LEADER pro období 2009 - 2013 NÁKLADY PROJEKTU: 0,3 mil. Kč DOTACE: 0,2 mil. Kč Projekt řeší obnovu stávajícího hřbitova nacházející se na pozemku p. č. 1628, k. ú. Dolní Žandov. Konkrétní práce...

NÁZEV PROJEKTU: Naučná stezka z Dolního Žandova přes Úbočí do Podlesí

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov TERMÍN REALIZACE: 2010 DOTAČNÍ TITUL: Podpora aktivit v cestovním ruchu NÁKLADY PROJEKTU: 0,1 mil. Kč DOTACE: 0,1 mil. Kč Obec si je vědoma, že propagačního materiálu není nikdy dost, ale daleko důležitější je to, aby občané věděli, kde žijí,...

NÁZEV PROJEKTU: Výměna oken na budově obecního úřadu

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov TERMÍN REALIZACE: 2010 DOTAČNÍ TITUL: Program obnovy venkova 2010 NÁKLADY PROJEKTU: 0,5 mil. Kč DOTACE: 0,3 mil. Kč Cílem projektu byla výměna oken na budově obecního úřadu. Parametry stávajících oken - rozměr a dvojsklo, byly zachovány, došlo pouze...

NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce místní komunikace v obci Dolní Žandov

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov TERMÍN REALIZACE: 2010 DOTAČNÍ TITUL: Program obnovy venkova 2010 NÁKLADY PROJEKTU: 1,2 mil. Kč DOTACE: 0,6 mil. Kč Obec Dolní Žandov dokončila výstavbu kanalizace, po které byla nutná rekonstrukce místních komunikací. Posledním úsekem, který ještě...

NÁZEV PROJKETU: Stavební obnova historicky významného domu čp. 40

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov TERMÍN REALIZACE: 2009 DOTAČNÍ TITUL: Strategický plán LEADER pro období 2009 - 2013 NÁKLADY PROJEKTU: 0,5 mil. Kč DOTACE: 0,4 mil. Kč Objekt je prázdný, chátrá a nevyužívá se. Obec by v tomto domě ráda vybudovala muzeum. Současný stav budovy...
1 | 2 >>