Projekty obce Lázně kynžvart

NÁZEV PROJEKTU: Odstranění havarijního stavu instalací ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart

NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart TERMÍN REALIZACE: 2020 DOTAČNÍ TITUL: Výzva VPS - 228-2-2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství SPRÁVCE PROGRAMU: Ministerstvo finací ČR NÁKLADY PROJEKTU: 16 215 657 Kč DOTACE: 14 594 091Kč Předmětem projektu je výměna...

NÁZEV PROJEKTU: Ulice Luční (I. a II. etapa)

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01315 NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015 ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 5 715 179,71 Kč PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%   Stručný obsah...

NÁZEV PROJEKTU: Ulice K Rybníku

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01302 NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015 ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 5 483 624,96 Kč PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%   Stručný obsah...

NÁZEV PROJEKTU: Rozšíření parkovacích míst Dlouhá, Krátká

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01300 NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015 ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 19 024 240,12 Kč PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%  ...

NÁZEV PROJEKTU: Rozšíření parkovacích míst, ulice Polní

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01295 NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015 ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 5 994 651,55 Kč PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%   Stručný obsah...

NÁZEV PROJEKTU: Regenerace zeleně v Lázních Kynžvart

NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart TERMÍN REALIZACE: 2010 DOTAČNÍ TITUL: Operační program životního prostředí NÁKLADY PROJEKTU: 406 tis. Kč DOTACE: 304 tis. Kč Projekt se zaměřuje na regeneraci zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzity sídelních biotopů se...

NÁZEV PROJEKTU: Obnova prostranství v Lázních Kynžvart

NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart TERMÍN REALIZACE: 2010 DOTAČNÍ TITUL: Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013 NÁKLADY PROJEKTU: 897 tis. Kč DOTACE: 676 tis. Kč Projekt spočívá v obnově opěrné kamenné zdi, obnově schodiště a úpravě zeleně zahrnující drobné úpravy a...

NÁZEV PROJEKTU: Rozvoj části zeleně v Lázních Kynžvartu

NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart TERMÍN REALIZACE: 2010 DOTAČNÍ TITUL: Operační program životního prostředí NÁKLADY PROJEKTU: 430 tis. Kč DOTACE: 386 tis. Kč Uprostřed panelového sídliště na pozemku, kde bylo vybudováno v r. 2007 dětské hřiště a v těsné blízkosti areálu...

NÁZEV PROJEKTU: Obnova Mariánského sloupu

      NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart       TERMÍN REALIZACE: 2009       DOTAČNÍ TITUL: Strategický plán LEADER pro období 2009 - 2013       NÁKLADY PROJEKTU: 267 tis....

NÁZEV PROJEKTU: Dětský svět - od nápadu k realitě

  NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart TERMÍN REALIZACE: 2008 DOTAČNÍ TITUL: POV 2008, MMR ČR NÁKLADY PROJEKTU: 435 tis. Kč DOTACE: 300 tis. Kč Předmětem projektu bylo vybudování dětského hřiště pod názvem "Dětský svět" Hřiště slouží nejen místním dětem a mládeži, ale také klientům...