Projekty obce Stará Voda

NÁZEV PROJEKTU: Sportovní víceúčelové hřiště - Stará Voda

NOSITEL PROJEKTU: Obec Stará Voda TERMÍN REALIZACE: do 30. 11. 2020 SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova PODPROGRAM: 117D8210D -  Podpora vítězů soutěže Vesnice roku NÁKLADY PROJEKTU:  2 631 016 KČ DOTACE: 600 000...

Pamětní kniha obce Stará Voda 1923-1934

Obec Stará Voda vydala za podpory Česko-německého fondu budoucnosti Pamětní knihu obce Stará Voda 1923-1934. Myšlenka vydání knihy patří paní Kriemhild Heller, bývalé obyvatelce obce Stará Voda. Ve Státním okresním archivu v Chebu našla originál knihy psané písmem kurent. Celou knihu přepsala spolu...

NÁZEV PROJEKTU: Regenerace zeleně na hřbitově ve Staré Vodě

NOSITEL PROJEKTU: Obec Stará Voda TERMÍN REALIZACE: 2010 DOTAČNÍ TITUL: Operační program životního prostředí NÁKLADY PROJEKTU: 261 tis. Kč DOTACE: 196 tis. Kč Projekt se zaměřuje na výsadbu a regeneraci zeleně v areálu hřbitova v obci Stará Voda. V areálu...

NÁZEV PROJEKTU: Dětské hřiště ve Staré Vodě

NOSITEL PROJEKTU: Obec Stará Voda TERMÍN REALIZACE: 2010 DOTAČNÍ TITUL: Program obnovy venkova 2010 NÁKLADY PROJEKTU: 205 tis. Kč DOTACE: 143 tis. Kč Realizací projektu bylo vytvořeno nové dětské hřiště ve fotbalovém areálu. Herní prvky byly umístěny do prostoru navazujícího na...

NÁZEV PROJEKTU: Studie rozvoje zeleně v obci Stará Voda

NOSITEL PROJEKTU: Obec Stará Voda TERMÍN REALIZACE: 2008 DOTAČNÍ TITUL: POV 2008, Karlovarský kraj NÁKLADY PROJEKTU: 75 tis. Kč DOTACE: 56 tis. Kč V rámci projektu byla zpracována studie systému zeleně v obci - generel zeleně, který obsahoval terénní průzkum - hodnocení stávajících ploch zeleně a...