Projekty obce Tři Sekery

Víceúčelové hřiště 12x24m, Tři Sekery

NOSITEL PROJEKTU: Obec Tři Sekery TERMÍN REALIZACE: do 31. 10. 2021 SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova PODPROGRAM: 117D8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku  NÁKLADY PROJEKTU: 1 500...

Stavební úpravy "rekonstrukce" hasičské zbrojnice, Tři Sekery čp. 119

NOSITEL PROJEKTU: Obec Tři Sekery TERMÍN REALIZACE: do 31. 10. 2021 SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova PODPROGRAM: 117D8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov  NÁKLADY PROJEKTU: 10 405 929  Kč DOTACE: 7 546...

NÁZEV PROJEKTU: Vítejte v obci Tři Sekery

Obec Tři Sekery realizuje v programu Dispozičního fondu Cíl 3 Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 malý projekt, zaměřený na poznávání krásného okolí obce, a to pro občany našeho regionu a pro občany sousedních obcí v Bavorsku. Partnerskou obcí projektu je obec Mähring, se kterou...

NÁZEV PROJEKTU: Zakládání krajinných prvků Krásné Tři Sekery

NOSITEL PROJEKTU: Obec Tři Sekery TERMÍN REALIZACE: 2010 DOTAČNÍ TITUL: Operační program životního prostředí NÁKLADY PROJEKTU: 1 mil. Kč DOTACE: 900 tis. Kč Mezí obcí Tři Sekery a její místní částí Krásné je v nejbližší době plánována výstavba cyklistické trasy a trasy pro pěší....

NÁZEV PROJEKTU: Rozvoj části zeleně v obci Tři Sekery

NOSITEL PROJEKTU: Obec Tři Sekery TERMÍN REALIZACE: 2010 DOTAČNÍ TITUL: Operační program životního prostředí NÁKLADY PROJEKTU: 419 tis. Kč DOTACE: 314 tis. Kč Projekt řeší obecní hřbitov a část návsi. Projekt se zaměřuje na výsadbu zeleně s preferencí druhové skladby posilující...

NÁZEV PROJEKTU: Obnova tří křížků ve Třech Sekerách II.

NOSITEL PROJEKTU: Obec Tři Sekery TERMÍN REALIZACE: 2010 DOTAČNÍ TITUL: Strategický plán LEADER pro období 2009 - 2013 NÁKLADY PROJEKTU: 530 tis. Kč DOTACE: 400 tis. Kč Akce navazuje na stejnojmenný projekt realizovaný v roce 2010. Realizace opět umožnila obnovit kulturní...

NÁZEV PROJEKTU: Obnova tří křížků ve Třech Sekerách

NOSITEL PROJEKTU: Obec Tři Sekery TERMÍN REALIZACE: 2009 DOTAČNÍ TITUL: Strategický plán LEADER pro období 2009 - 2013 NÁKLADY PROJEKTU: 237 tis. Kč DOTACE: 173 tis. Kč Realizace projektu umožnila obnovit kulturní dědictví obce podle dochované dokumentace a to obnovou 3 křížků na...

NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce kostela "Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi" Tři Sekery a rekonstrukce místní komunikace

NOSITEL PROJEKTU: Obec Tři Sekery TERMÍN REALIZACE: IV/2009 - V/2011 OBLAST PODPORY: Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury NÁKLADY PROJEKTU: 7 569 928,44 Kč DOTACE: 7 002 183,81 Kč   Projekt Rekonstrukce kostela "Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi" Tři...