Trstěnice

Obnova hřbitovních cest v obci Trstěnice

NOSITEL PROJEKTU: Obec Trstěnice TERMÍN REALIZACE: do 31. 10. 2020 SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova PODPROGRAM: 117D8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů NÁKLADY PROJEKTU:  372 613 KČ DOTACE: 159 692...

Slavíme společně v Horní Vsi

Název projektu : Slavíme společně v Horní Vsi Číslo projektu : DF/EÚS/EGR/0084 Dotační program : Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond Termín realizace : 2019 Rozpočtové náklady projektu : 96 434 CZK (3 709,13...

Pouťová slavnost v obci Trstěnice

Název projektu : Pouťová slavnost v obci Trstěnice Číslo projektu : DF/EÚS/EGR/0066 Dotační program : Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond Termín realizace : 2018 Rozpočtové náklady projektu : 123 162 CZK (3 694,87...

Oslavy 650 let obce Trstěnice

    Název projektu : Oslavy 650 let obce Trstěnice Číslo projektu : DF/EÚS/EGR/0012 Dotační program : Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond Termín realizace : 2017 Rozpočtové náklady projektu : 258 471...

NÁZEV PROJEKTU: Regenerace prostoru bývalého cvičiště Cech sv. Víta pro účely rozvoje cestovního ruchu a rekreace s ohledem na ekoturistiku

NOSITEL PROJEKTU: Obec Trstěnice TERMÍN REALIZACE: 2010       DOTAČNÍ TITUL:  Podpora bývalých vojenských areálů         NÁKLADY PROJEKTU: 4 mil. Kč DOTACE: 3 mil. Kč Předmětem projektu je rekonstrukce 68 metrů...