Projekty obce Valy

Valy

NÁZEV PROJEKTU: Vybudování dětského hřiště ve Valech

NOSITEL PROJEKTU: Obec Valy TERMÍN REALIZACE: 2010 DOTAČNÍ TITUL: POV 2010, MMR ČR NÁKLADY PROJEKTU: 373 tis. Kč DOTACE: 261 tis. Kč Realizace projektu spočívala ve vytvoření nového dětského hřiště. V obci se nacházelo hřiště se starými, necertifikovanými, neobnovitelnými a...