Projekty obce Velká Hleďsebe

NÁZEV PROJEKTU: Obnova ulice Pohraniční stráže

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01306 NOSITEL PROJEKTU: Obec Velká Hleďsebe DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015 ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 6 345 399,75 Kč PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 57%     Tento...

NÁZEV PROJEKTU: Obnova ulice Luční

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01301 NOSITEL PROJEKTU: Obec Velká Hleďsebe DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015 ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 7 349 209,33 Kč PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%   Stávají špatný...

NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce komunikací a chodníků Klimentov a Velká Hleďsebe

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01297 NOSITEL PROJEKTU: Obec Velká Hleďsebe DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015 ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 13 750 862,09 Kč PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%   Projekt...

NÁZEV PROJEKTU: Obnova kapličky na hřbitově

NOSITEL PROJEKTU: Obec Velká Hleďsebe TERMÍN REALIZACE: 2009 DOTAČNÍ TITUL: POV 2009, MMR ČR NÁKLADY PROJEKTU: 152 tis. Kč DOTACE: 106 tis. Kč Kaplička sepulkrální architektury vysoké hodnoty stojí na původním místě na severní straně obecního hřbitova. Byla postavena ještě...

NÁZEV PROJEKTU: Budování kapacity pro místní rozvoj Velké Hleďsebe

NOSITEL PROJEKTU: Obec Velká Hleďsebe TERMÍN REALIZACE: 2009 - 2011 DOTAČNÍ TITUL: ROP Severozápad NÁKLADY PROJEKTU: 4,98 mil. Kč DOTACE: 4,6 mil. Kč Obsahem projektu je budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvětu veřejnosti ve správním území Obce Velká...