Projekty obce Vlkovice

NÁZEV PROJEKTU: Oprava místních komunikací v obci Vlkovice

NOSITEL PROJEKTU: Obec Vlkovice TERMÍN REALIZACE: 2010 DOTAČNÍ TITUL: Program obnovy venkova 2011 NÁKLADY PROJEKTU: 225 tis. Kč DOTACE: 150 tis. Kč Cílem projektu bylo zlepšení stavu místních komunikací a zajištění bezpečnějšího pohybu osob a především automobilové dopravy. V neposlední...

NÁZEV PROJEKTU: Výměna oken a vchodových dveří na budově obecního úřadu

NOSITEL PROJEKTU: Obec Vlkovice TERMÍN REALIZACE: 2010 DOTAČNÍ TITUL: Program obnovy venkova 2010j NÁKLADY PROJEKTU: 442 tis. Kč DOTACE: 220 tis. Kč Na budově obecního úřadu došlo k výměně 26 kusů oken a 1 kusů vstupních dveří. Tvar i rozměr všech měněných oken a dveří byl zachován,...

NÁZEV PROJEKTU: Rozvoj části zeleně v obci Vlkovice

NOSITEL PROJEKTU: Obec Vlkovice TERMÍN REALIZACE: 2010 DOTAČNÍ TITUL: Operační program Životní prostředí, oblast podpory 6.5, 6.3 NÁKLADY PROJEKTU: 549 tis. Kč DOTACE: 494 tis. Kč Cílem projektu je základní výsadba stromů a keřů v okolí přístupové komunikace k čističce...

NÁZEV PROJEKTU: Obnova plastiky Krista na kříži v Martinově

NOSITEL PROJEKTU: Obec Vlkovice TERMÍN REALIZACE: 2009 DOTAČNÍ TITUL: POV 2009, MMR ČR NÁKLADY PROJEKTU: 86 tis. Kč DOTACE: 60 tis. Kč Cílem projektu byla obnova drobné sakrální památky. Kamenný kříž na návsi v Martinově byl znovu osazen plastikou Krista, okolí bylo...

NÁZEV PROJEKTU: Úprava návsi v Obci Vlkovice

      NOSITEL PROJEKTU: Obec Vlkovice TERMÍN REALIZACE: 2009 DOTAČNÍ TITUL: Program rozvoje venkova pro období 2007 - 13 NÁKLADY PROJEKTU: 2,1 mil. Kč DOTACE: 1,7 mil. Kč Projekt řešil základní atributy vzhledu a dostupnosti návsi obce Vlkovice –...

NÁZEV PROJEKTU: Obnova kamenného kříže a vybudování dřevěného altánku v Martinově

NOSITEL PROJEKTU: Obec Vlkovice TERMÍN REALIZACE: 2009 DOTAČNÍ TITUL: POV 2009, Karlovarský kraj NÁKLADY PROJEKTU: 100 tis. Kč DOTACE: 50 tis. Kč Cílem projektu byla obnova kamenného kříže a vybudování dřevěného altánku na návsi v Martinově. Vybudováním dřevěného altánku došlo k...