Mariánskolázeňsko - partnerství pro stezku železné opony

  • Cílem projektu je vytvoření partnerství pro Stezku železné opony na Mariánskolázeňsku prostřednictvím řešení prvního společného tématu - soupisu cyklodostupných atraktivit regionu Mariánskolázeňska. Zvolené téma bylo zvoleno po konzultaci s odborníky na území Karlovarského kraje a také s ohledem na to, že trasa Stezky železné opony procházející územím Mariánskolázeňska není ještě přesně stanovena. Je však jisté, že bude procházet Mariánskolázeňskem nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

 

  • Po konzultaci s odborníky na cyklodopravu na území Karlovarského kraje jsme vytipovali společné téma, které by mohlo přispět k dlouhodobé spolupráci na budování Green Belt. Tímto tématem je vytvoření soupisu cyklodostupných atraktivit regionu. Na toto téma je možné na základě vytvořeného partnerství pokračovat ve spolupráci na návrhu trasy. Je však třeba přiznat, že definici návrhu trasy nelze zcela ovlivnit bez dalších subjektů mimo region. Proto se tento projekt soustředí pouze na výše zmíněný soupis cyklodostupných atraktivit regionu, jak na první krok vytvoření partnerství pro Stezku železné opony. Tisková zpráva (14. 3. 2012)
  • Publicita projektu

      Leták o projektu: Mariánskolázeňsko - partnerství pro stezku železné opony (8/2012)

 

  • První kulatý stůl se uskutečnil 26. 10. 2011 od 13:00 v budově bývalé pohraniční roty Slatina.

      Zápis z kulatého stolu, který se uskutečnil dle plánu: Zápis ke stažení

  • Prezentace ve formátu pdf:

       Ing. Daniel Mourek, Nadace Partnerství (2,4 MB)

       Ing. Miroslav Landa, KČT, cykloportál Karlovarského kraje (5,4 MB)

       Ing. Milan Zukal, Karlovarský kraj (1,6 MB)

       Ing. Radka Žáková, tisková mluvčí národního cyklokoordinátora (7,6 MB)

 

Čtvrtý kulatý stůl (29. 5. 2012)

Třetí kulatý stůl (15. 5. 2012) 

Druhý kulatý stůl (2. 4. 2012)

První kulatý stůl (26. 10. 2011)

 

Projekt "Mariánskolázeňsko - partnerství pro stezku železné opony" podpořila Nadace Partnerství ve svém programu Greenways, jehož generálním partnerem je Nadace České spořitelny.