Partnerství pro individuální cestovní ruch Mariánskolázeňska

 
Mariánskolázeňsko, o. p. s. podalo koncem roku 2015 žádost o dotaci do programu: Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Naše žádost byla schválena a v květnu 2016 jsme od poskytovatele dotace obdrželi kladné rozhodnutí. 
 
Realizace projektu Partnerství pro individuální cestovní ruch Mariánskolázeňska bude probíhat do konce roku 2016 a aktivitami zařazenými do projektu jsou např.:  vytvoření fóra partnerství, uspořádání konference, vytvoření letáků na místní veřejně dostupné atraktivity, uspořádání soutěže pro děti, ze které vzejdou turistické trasy a další aktivity. 


Více zde: https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/partnerstvi-pro-individualni-cestovni-ruch-marianskolazenska/