Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska

  • Projekt řeší seznámení s méně známými prameny na Mariánskolázeňsku pomocí zapojení široké veřejnosti do naplánování tras a uskutečnění samotných exkurzí po vzniklých trasách, které povede odborný průvodce. Prostřednictvím projektu bude veřejnost nejen informována o přírodních zajímavostech reginu, ale do realizace projektu se i zapojí a na výstupech se bude podílet.

 

  • Cílem projektu je napomáhat zvyšovat povědomí o významných, ale méně známých přírodních lokalitách jedinečného významu ve venkovských oblastech Mariánskolázeňska. Cílem je tedy informovat cílovou skupinu a přispět k trvale udržitelnému rozvoji regionu s přesahem do tzv. měkké individuální turistiky.

 

  • Seznam méně známých pramenů

      1) Pramen Kyks - Tři Sekery, Pramen KZV P01

      2) Pramen Tři Sekery - vývěr u rybníka, Pramen KZV P02

      3) Pramen v Dolním Žandově, Pramen KZV P04

      4) Kyselka v Jedlové, Pramen KZV P05

      5) Pramen ve Staré Vodě, Pramen KZV P06

      6) Pramen v Drmoulu u potoka, Pramen KZV P07

      7) Pramen v Drmoulu - vývěr v lese - Panský vrch, Pramen KZV P08

      8) Studánka nad Velkou Hleďsebí, Pramen KZV P10

      9) Pramen Martinov, Pramen KZV P15

 

  • Spolupráce

      - Mariánskolázeňsko (dobrovolný svazek obcí)

      - MAS 21, o.p.s.

      - Základní školy

 

  •  Zapojení veřejnosti do projektu

     Zápis z třetího kulatého stolu (15. 5. 2013)

     Pozvánka na třetí kulatý stůl (14. 5. 2013)

    Zápis z druhého kulatého stolu (21. 3. 2013)

     Pozvánka na druhý kulatý stůl (21. 3. 2013)

     Zápis z prvního kulatého stolu (20. 9. 2012)

     Pozvánka na první kulatý stůl (20. 9. 2012)

 

  • Dne 26. 6. 2012 se uskutečnilo první jednání na Obecním úřadě ve Vlkovicích, kde byl představen cíl a harmonogram projektu "Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska".

  • Publicita projektu

Tisková zpráva č. 3 k projektu (9. 5. 2013)

Tisková zpráva č. 2 projektu (21. 3. 2013) 

Leták o projektu: Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska (8/2012)     

Chebský deník: Mariánskolázeňsko představí méně známé prameny regionu (19. června 2012) 

Tisková zpráva (11. 6. 2012)

 

 

 

 

Projekt "Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska" podpořila Nadace OKD v programu Pro budoucnost.

Projekt "Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska" podpořila Nadace OKD v programu Pro budoucnost.