Vánoční tradice v pohraničí

 

Mariánskolázeňsko podporuje svým zázemím společnost Mariánskolázeňsko, o.p.s. při realizaci projektu pod názvem "Vánoční tradice v pohraničí". Jedná se o projekt přeshraniční spolupráce s našimi bavorskými partnery. Obsahem projektu je soutěž  "O nejhezčí vánoční ozdobu a dekoraci", vyhlášení výsledků této soutěže se koná 22. listopadu 2013 v kostele Čtrnácti pomocníků v nouzi v obci Tři Sekery. Z výrobků této soutěže bude sestavena putovní výstava, která bude ke shlédnutí ve všech členských obcích Svazku a také v bavorské obci Mähring, která je partnerskou obcí tohoto projektu. V rámci výstavy se také bude konat "Vánoční povídání" - v obci Dolní Žandov se uskuteční večer vzájemného vyprávění o vánočních tradicích v českých a bavorských obcích.

Cílem projektu je sblížení obyvatel pohraničních obcí obou stran hranice, navázání nových kontaktů a strávení společných chvil u příležitosti jednoho z nejkrásnějších svátků.

 

 

 

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti

Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

Investition in Ihre Zukunft