Příměstský tábor Sokol Lázně Kynžvart II

Projekt cílí na pomoc rodinám s malými dětmi během letních prázdnin, a to při zaopatření dětí školního věku v době pracovních povinností rodičů,  eventuálně v době aktivního hledání zaměstnání, případně v době vzdělávání včetně rekvalifikace formou příměstského tábora. Tábor je organizován kvalifikovanými členy TJ Sokol L. Kynžvart, v jehož sídle bude zejména probíhat. Náplň je všestranná s důrazem na pohybové aktivity a pobyt v přírodě. K atraktivnosti přispívá spolupráce s okolními subjekty.

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace podporou společného trávení volného času dětí a žáků v prostředí sportovního areálu. Umožní rozvíjet kulturu učení ke zdravému životnímu stylu zaměřenou na maximální úspěch pro každé dítě. Trenéři zapojení do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou dětí a nediskriminovat je. Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat adaptaci dětí v kolektivu, současně snižování nerovností a podpora profesního rozvoje trenérů.  Podporované aktivity přispějí ke sladění profesního a rodinného života žen i mužů, zejména zaměřením se na snížení rozdílu v zaměstnanosti žen a mužů. Projekt umožní snazší zapojení osob pečujících o děti na trh práce zajištěním služby péče o dítě.

 

Klíčová aktivit KA 2 bude realizována v letech 2021 - 2022 vždy po dvou turnusech v délce pěti dnů. Celkem se tedy uskuteční 4 turnusy v průběhu 2 let během letních prázdnin. Hlavní náplní jsou všestranné aktivity s důrazem na pohyb v přírodě a sportovní náplň všeho druhu, doplněné o zajímavé činnosti například ukázka hasící techniky, využití koní, netradiční prohlídky zámku. Dopolední část je věnována aktivitám v přírodě, každý den na jiném místě, což je vzhledem k ideální lokalitě velmi žádoucí. Polední odpočinková část je věnována stolním hrám, malování, vědomostním soutěžím, promítáním přírodovědných filmů apod. Odpolední část probíhá na sportovištích TJ Sokol Lázně Kynžvart, kdy se dětí seznamují formou her se základy atletické abecedy, gymnastiky a míčovými hrami všeho druhu. Aktivity jsou prokládány pro zpestření například návštěvou hasičů nebo koní. Nabídka je neustále aktualizována a doplňována dle možností vždy s ohledem na skupinu zúčastněných dětí a počasí.

Specifikem tábora je zajištění dopravy pro děti na příměstský tábor, aby měly možnost účastnit se i děti z blízkých obcí bez možnosti dopravy.

 

Rozpočet projektu: 926 725 Kč ( před schválením)