Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ

 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko se stal partnerem Města Mariánské Lázně v projektu Rekonstrukce budovy bývalé obchodení akademie pro potřeby Základní umělecké školy v Mariánských Lázních. 
 
Projekt rekonstrukce je podpořen finančními prostředky Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad pro období 2007 - 2013:
Prioritní osa: 1. Regenerace a rozvoj měst 
Oblast podpory: 1.2; Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst; Výzva č. 44.
 
 
 
NÁZEV PROJEKTU
Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
CZ.1.09/1.2.00/63 .01038
 
PŘÍJEMCE DOTACE/INVESTOR
Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061
 
CELKOVÉ VÝDAJE
28.873.698,- Kč (rekonstrukce stavby)
 
ZHOTOVITEL
BAUING KV s.r.o.
 
VÝŠE PŘIZNANÉ DOTACE
85 % způsobilých výdajů
 
UKONČENÍ FYZICKÉ REALIZACE - PŘEDÁNÍ HOTOVÉHO DÍLA/STAVBY PROJEKTU
27.02.2015 
 

 

 

| www.nuts2severozapad.cz | www.europa.eu |