Revitalizace a regenerace brownfields - kasárna Hamrníky

 

Název projektu: Revitalizace a regenerace Brownfields – kasárna Hamrníky

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/20.00544

Příjemce dotace/investor: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové výdaje: Předpokládané výdaje byly stanoveny ve výši cca 30.000.000,- Kč

Výše přiznané dotace: 85 % způsobilých výdajů

Datum ukončení projektu: 15.11.2011

 

Cíl projektu

Cílem projektu byla regenerace a revitalizace bývalého vojenského areálu – kasáren Hamrníky (dokončení demoličních prací, provedení sanačních prací, terénních úprav a výsadby vegetace), které se nacházejí v intravilánu města Mariánské Lázně. Realizací  projektu se prostřednictvím komplexní revitalizace podpoří ekonomický a společenský rozvoj  města Mariánské Lázně.  

 

 

www.europa.eu          www.nuts2severozapad.cz