Vybudování zóny klidu

 

Název projektu: Vybudování zóny klidu

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/20.00545

Příjemce dotace/investor: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové výdaje: Předpokládané výdaje byly stanoveny ve výši cca 30.000.000,- Kč

Výše přiznané dotace: 85 % způsobilých výdajů

Datum ukončení projektu: 15.11.2011

 

Cíl projektu

Obsahem projektu bylo vybudování zóny klidu v bývalém vojenském areálu. Cílem projektu bylo komplexní revitalizací podpořit ekonomický a společenský rozvoj města, zvýšit kvalitu a atraktivitu prostředí bývalých kasáren.

 

 

www.europa.eu          www.nuts2severozapad.cz