Spolupráce s partnery

Tato stránka byla založena v listopadu 2012 s cílem poskytnout základní informace o partnerských organizacích a jejich činnosti.

 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně a Centrum denních služeb

Spolupráce od roku: 2007
Spolupráce na projektech a akcích: Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska
Web: https://www.cedes.jlx.info/
   

 

Centrum denních služeb – denní stacionář je  zařízení Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně, Skalníkova 519. Klienty tohoto zařízení jsou občané  Mariánských Lázní a spádových obcí ze širokého okolí a v některých službách i mimo rámec chebského okresu,  a to zdravotně postižení dospělí nad 18 let a dále všichni lidé od věku 64 let. Je držitelem ocenění „SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012-2013“.

Co našim klientům tedy vlastně nabízíme:

  • bezplatné odborné sociální poradenství (včetně dluhové poradny)
  • půjčovnu kompenzačních pomůcek (vozíky, chodítka, toaletní křesla a jiné)
  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - pod tímto formálním názvem se skrývá většina našich pravidelných aktivit, kdy pečujeme o tělo i duši našich klientů: zdravotní tělocvik, literární klub, kurs  trénování paměti, dílnička ručních prací, karetní klub, tématické vycházky, výuka  práce s počítačem; pořádáme i pravidelné tradiční jednorázové akce jako masopust, posvícení, dny otevřených dveří a tématické dobročinné bazárky ve prospěch našeho Centra, výlety a zájezdy s důrazem  na možnou účast vozíčkářů; přednášky na témata aktuální pro naše klienty
  • centrum denních služeb – klienti u nás mohou strávit vyhrazený čas během naší provozní doby, s nárokem na veškerou péči, kterou naše centrum poskytuje; to je kromě uvedených aktivit ještě péče o tělo – nohy, vlasy, nehty; může využít naši bezbariérovou koupelnu atd. - tato služba prostě znamená, že klient je u nás během dne v „domácím“ (i když společenském) prostředí, může si dopřát péči, kterou by si doma nemohl dovolit (bezbariérová koupelna apod.) a navíc rozvíjí své duševní i fyzické schopnosti
  • denní stacionář – tuto službu využívají klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiného člověka, s využitím všech předchozích služeb,  včetně podávání jídla a podobně
  • odlehčovací služby – tyto služby  využívá rodina  při péči o své blízké, kdy vlastně  v této oblasti pečující osobu, zpravidla rodinu, po naši provozní dobu zastoupíme  a o jejich člena - našeho klienta  se postaráme tak, aby si ostatní mohli v klidu vyřídit své záležitosti anebo si prostě odpočinout; klienti podle svých možností využívají všech uvedených aktivit a služeb, včetně např. podávání jídla, pomoci při stolování a podobně; v tomto případě i pečující osoby mohou pro sebe čerpat některé služby poskytované naším zařízením.

Pokud jde o zpoplatněné služby, samozřejmě lze poplatky za  tyto služby vyúčtovat  proti příspěvku  na péči.
Výhled od budoucna – máme v plánu zakoupit keramickou pec a v rámci programu „Promlouváme hlínou“ se budeme věnovat i ergoterapii a arteterapii (a také rozšíříme sortiment našich dobročinných bazárků). 

Další nezanedbatelnou službou, kterou hojně využívají naši klienti  ze vzdálenějších míst naší vlasti, jsou rekondiční pobyty. S tímto tématem vás seznámíme v některém z příštích zpravodajů.

Lenka Špačková, předseda výboru STP MO Mariánské Lázně a ředitelka zařízení
Ing. Dagmar Fišerová, místopředseda  STP MO Mariánské Lázně a zástupce ředitelky

Mariánské Lázně,  říjen 2012
(DF)

 

Centrum denních služeb Mariánské Lázně

je také pravidelným účastníkem našich tématických výstav - od roku 2011 se pravidelně zúčastňuje jarní výstavy "O nejhezčí velikonoční pohlednici či dekoraci", do které nám každý rok dodává velmi krásné výrobky ručních prací. 

V roce 2013 se také poprvé zúčastnilo další výstavy - "O nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci" v rámci projektu "Vánoční tradice v pohraničí". Opět jsme pro výstavu získali velké množství krásných výrobků, za které velmi děkujeme. Výrobky si mohou prohlédnout návštěvníci putovní výstavy ve všech členských obcích Svazku, na závěr se výstava přestěhuje krátce před vánoci do bavorské partnerstké obce Mähring, kde bude instalována v prostorách místní základní školy a přístupná veřejnosti.

Spolupráce s Centrem denních služeb je velmi přátelská a milá a doufáme, že zájem o výrobky jejich klientů je povzbudí v další kreativní činnosti.