Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mariánskolázeňsko
Tři Sekery

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Společně do školy 2023

Společně do školy 2023

  • Realizátor: Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko
  • Realizace: 1. 02. 2023 - 31. 05. 2023

Aktivita projektu:

  • Krátkodobý kurz Společně do školy v rozsahu 6 hodin – 6 setkání po 60 minutách určené rodičům a jejich dětem předškolákům. Každé setkání je zaměřeno jinak: 1. motorika, 2. zrakové vnímání, 3. sluchové vnímání a paměť, 4. logopedie, 5. grafomotorika, 6. cvičný zápis.  V každém kurzu je zařazeno 10 – 12 dětí s jejich rodiči. Lekce je vedena zkušenými pedagogy ZŠ. 
  • Příměstský tábor pro předškoláky – realizace během letních školních prázdnin těsně před vstupem do školy v rozsahu 40 hodin v rozmezí 1 týdne od pondělí do pátku. V roce 2023 se uskuteční 2 běhy táboru 

 

Cílem projektu je dlouhodobá systematická spolupráce na území Mariánskolázeňska mezi školou a rodinou u dětí ohrožených školním neúspěchem a zvyšování rodičovských kompetencí. Projekt je zaměřen na pomoc dětem a rodičům při přechodu dětí z mateřských do základních škol. Potřeba realizace projektu vychází ze čtyřleté zkušenosti a získaných dat.

Projekt řeší bezproblémový přechod dětí z mateřských škol do základního školství v ORP Mariánské Lázně. Zároveň by měl motivovat rodiče a zapojit je do aktivní předškolní přípravy svých dětí. Dále projekt vede k vzájemnému obohacování a získávání zkušeností z jiných předškolních zařízení. V souvislosti s účastí speciálních pedagogů a pracovníka pedagogicko-psychologické poradny pro rodiče prospěšné případné vzniklé problémy mohou konzultovat ihned na místě, eventuálně přijímat doporučení k vyšetření či účasti u jiných odborníků. Pro rodiče tento způsob znamená také ušetření času a získání přehledu a porovnání výsledků vzdělávání svého dítěte na místě samém. V neposlední řadě mohou pedagogové získat přehled o nově příchozích dětech na jednotlivé školy a v klidu připravovat jejich nástup do základního vzdělávání.

  • KA 1 - Společně do školy 5. ročník (2023)

info-rodiče

Publicita