Aktuálně

Drama s traumatem - zacházení s traumatizovanými dětmi

11.06.2021 10:31
Vážení přátelé, Centrum speciálněpedagogické a terapeutické podpory a pomoci při ZŠ Čtyřlístek v Mariánských Lázních nás ve spolupráci s EJF-Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit zve na MŠMT akreditovaný kurz Drama s traumatem – zacházení s traumatizovanými dětmi, který se bude – v...

Putování po kostelech

08.06.2021 13:24
PUTOVÁNÍ PO KOSTELECH 5 - "Pouť sedmi kostelů" více informací z pozvánky zde.

Prodané dětství! Stabilizace v práci s dětmi a mladistvými po jejich zkušenostech zneužívání

03.06.2021 09:10
Vážení přátelé,   stále je bohužel sexuální zneužívání dětí aktuální téma v obou zemích – každý případ je pro každého příliš a člověk se ptá: Jak se to může stát? Jsou-li děti zneužity pro sexuální účely, pociťují následky až do věku dospělosti. Těžištěm akce je proto se seznámit se...

Dříve vyslovená přání a zástupné rozhodování na konci života

02.06.2021 14:02
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení spoluobčané,   dovolte, abychom Vás jménem EJF-Akademie pro vzdělávání a mezinárodní spolupráci, pracovní skupiny "Eutanazie" Sekce pro etiku v paliativní péči ČSPM pozvali na mezinárodní, tzn. zde česko-německou konferenci s názvem Dříve vyslovená...

Olympiáda mateřských škol

01.06.2021 10:33
Mariánskolázeňsko pořádá v rámci projektu Vzdělávání na Mariánskolázeňsku MAP II. Olympiádu  pro mateřské školy. Více informací k akci naleznete zde. Více informací k projektu MAP II Vzdělávání na Mariánskolázeňsku neleznete zde.

Letní školička pro předškoláky

01.06.2021 10:29
Mariánskolázeňsko, o.p.s. bude v letních měsích pořádat Letní školičku pro předškoláky. Více informací o této aktivitě naleznete zde.

Lázeňský karneval na ulici

01.06.2021 07:28
Pozvánka na akci Lázeňský karneval na ulici dne 26.6 - 27.6. 2021

Využití informačních technologií ve společnosti v dobách krize a každodennosti

14.05.2021 17:39
Vážení přátelé,   dovolte, abychom Vás pozvali na setkání, na němž se budeme věnovat aktuálnímu tématu Využití informačních technologií ve společnosti v dobách krize a každodennosti. Vstoupíme do oblastí: moderní technologie ve výuce • situace COVID a změna vyučovacího...

Svědectví o smrti Jana Masaryka

14.05.2021 17:26
Vážení přátelé,  Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně nás zvou na setkání s významným hostem a tématem: Svědectví o smrti Jana Masaryk - Václava Jandečková (autorka stejnojmenné knihy, členka PEN klubu)   Více informací v pozvánce Jan Masaryk. Pruvodni dopis k pozvance Jan...

Pozvánka na jednání Řídícího výboru v rámci MAP II.

20.04.2021 13:54
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

_________________________________________________________________________

 

      

            | Centrum společných služeb |

 

 

----------------------------------------------------------------