Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mariánskolázeňsko
Tři Sekery

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Mikroregion

Dobrovolný svazek venkovských obcí mikroregionu Mariánskolázeňsko (dále jen "Svazek") je založen podle § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a sdružuje venkovské obce a města v okolí Mariánských Lázní: 
Dolní ŽandovDrmoulLázně KynžvartStará VodaTrstěniceTři SekeryValyVelká HleďsebeVlkoviceZádub-Závišín a Mariánské Lázně.

Předmětem činnosti a cílem Svazku je spolupráce obcí, ochrana a prosazování společných zájmů obcí v rámci všestranného rozvoje oblasti Mariánskolázeňska (životní prostředí, územní plánování, podpora malého a středního podnikání, bydlení, školství, využití volného času, doprava, turistický ruch, péče o památky, informatika, a.j.) zabezpečení koordinovaného postupu obcí při všestranném rozvoji oblasti (zejména dosažení optimálního rozvoje venkova za dodržení principů trvale udržitelného rozvoje), soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem možnosti jednotlivých členů, včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů.

mapa

Vedení svazku

Dozorčí rada

  • Miloslav Pernica, předseda
  • Věra Stiborová, člen
  • Tomáš Fictum, člen

Dostupnost manažerů svazku

Všichni zaměstnanci svazku pracují na plný úvazek pro svého zaměstanavatele, členské obce svazku a jejich organizace. Vyjímečně také pro neziskové organizace působící na území svazku, jako jsou tělovýchovné jednoty, občanská sdružení, dobrovolné sbory hasičů apod.
S ohledem na to, že velká část práce je vykonávána mimo kancelář svazku, je schůzka možná vždy po vzájemné domluvě.

 

Činnost manažerů svazku je podporována v rámci dotačního programu:
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy venkova, podprogram č. 3

logo živý kraj   logo kr-karlovarsky

www.zivykraj.cz     www.kr-karlovarsky.cz

Svazek byl partnerem v projektu „Posilování administrativní kapacity obcí
na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS),
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, jehož nositelem je
Svaz měst a obcí České republiky.

Logolink barevny

Vztahy k dalším organizacím

Publicita