Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mariánskolázeňsko
Tři Sekery

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Malí, ale společně silní!

banner_EUS_bar

Mateřská školka Vora Mariánské Lázně realizuje v partnerství s mateřskou školkou Mähring (Bavorsko) projekt pod názvem Malí, ale společně silní! 
Logo  Piraten_a_Vora

 
Tento projekt obou školek byl společně připravován již od roku 2016 a jeho cílem je pokračování a prohlubování přátelství, které bylo vytvořeno díky pravidelným setkáváním a společným akcím.

Obsahem projektu je oboustranná výuka jazyků pro děti i dospělé, společná setkávání, činnosti, výlety, oslavy – plán aktivit je plný zajímavých akcí. Díky projektu budou také vybudovány dvě tematické zahrady – u naší mateřské školky zahrada „Porozumění“, u mateřské školky v Mähringu zahrada „Přátelství“. Na tvorbě zahrad se budou přiměřeným způsobem podílet i děti a jejich rodiče – výrobou jednoduchých předmětů, údržbou zařízení a zahrady. Společné aktivity na zahradách přispějí k bližšímu poznávání našich přátel a jejich kultury a budou příležitostí pro praktické využití nabytých jazykových znalostí.  

 

Několik údajů k projektu:

Název projektu: Malí, ale společně silní!

Žadatel: Obec Mähring / Bavorsko

Partner: Město Mariánské Lázně

Číslo projektu: 172

Poskytovatel finančního příspěvku: Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Termín realizace: 01. 09. 2017 – 31. 08. 2020

Rozpočtované náklady: 44 000 Eur / ca. 1 144 000 Kč

Předpokládaná výše finančního příspěvku: 85 % Evropská unie, 5 % MMR ČR

 

Administraci projektu provádí Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko.

Na těchto stránkách Vás budeme informovat o průběhu realizace, programu a zajímavostech projektu.


V sobotu 14. října 2017 se konalo slavnostní zahájení projektu vedoucím partnerem, obcí Mähring, tzv. "Spatenstich". V prostorách mateřské školky Großkonreuth, místní části obce Mähring, se sešli představitelé partnerů projektu a rodiče s dětmi. Hosty tohoto slavnostního zahájení byli zástupci okresního a krajského zemského úřadu, zastupitelstvo obce Mähring v čele s 1. starostou Josefem Schmidkonzem a panem Franzem Schönerem, který má na starosti přeshraniční spolupráci a celý tým mateřské školky "Dorfpiraten" v čele s vedoucí Iridou Haberkorn. Za českého partnera se zúčastnil místostarosta města Mariánské Lázně Dr. Luděk Nosek, ředitelka MŠ Vora paní Helena Černá s celým svým týmem a další. Oba partneři - mateřská školka Vora a mateřská školka Großkonreuth si předaly symbolické dárky - Vora darovala dětem dva keře kanadské borůvky a od bavorské školky obdržela naopak krásnou jablůňku přátelství.

Publicita