Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mariánskolázeňsko
Tři Sekery

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Dětská skupina ULITKA Mariánské Lázně

logologo

  • Žadatel: Rodinné a komunitní centrum Domeček Mariánské Lázně, z.s.

Dětská skupina ULITKA Mariánské Lázně

  • Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015054

Doplňující informace k realizaci projektu:

  • Název projektu: Název Dětské skupiny ULITKA Mariánské Lázně vychází z názvu Mateřského centra a zvoleného Loga.
  • Projektová fáze I – budování - od 1. 3. 2020 do 30.6.2020_v této době bude provedena příprava prostor pro dětskou skupinu a nákup potřebného a nezbytného vybavení.  Dětská skupina bude mít okamžitou kapacitu 12 dětí.  

V projektové fázi budou provedeny stavební úpravy, pořízeno vybavení a výukové pomůcky. Pro každé dítě bude zajištěno lehátko, židle a prostor pro práci u stolu. Bude pořízen elektronický docházkový systém.

Budou zajištěny hygienické podmínky v zařízení v souladu s vyhláškou č. 281/2014 Sb.

Na konci projektové fáze I bude podána žádost na zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

 

Projektová fáze II – provozní_od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021 Začátek provozní fáze je nastaven na začátek prázdnin, kdy v regionu dochází z důvodu čerpání dovolených k uzavírání mateřských škol. Tím bude zajištěné okamžité naplnění (přechodné) pro dobu prázdnin. Od počátku školního roku předpokládáme umístění dětí, které nebyly přijaty do mateřské školy z důvodu nízkého věku, či pouze na částečnou docházku, kterou mateřské školy zřizované městem Mariánské Lázně nejsou schopny z provozních důvodů řešit.

Dětská skupina bude mít okamžitou kapacitu 12 dětí, ale předpokládáme zapsání více dětí, abychom plně využili vybudovanou kapacitu.  O dětskou skupinu budou pečovat 2 plně kvalifikované chůvy a zároveň bude k dispozici i pomocná chůva, které bude vykonávat pomocné a podpůrné práce a bude zajišťovat úklid prostor.

Řízení projektu: Jako provozovatel zařízení dětské skupiny jsem se seznámil se všemi povinnostmi, které musím v rámci realizace projektu plnit a respektovat. Především budeme mít uzavřenou smlouvu s rodičem o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině před nástupem dítě, bude zajištěná péče o dítě odborně způsobilou pečující osobou v předepsaném počtu těchto osob, budou vypracovány provozní řády a podmínky pobytu dítěte v dětské skupině a plán výchovy a péče. Jsme si vědomi všech rizik projektu. Během celé realizace bude zajištěna povinná publicita projektu.

Finanční řízení projektu: Z finančních důvodů byly zvoleny 3 provozní fáze po 6 měsících. Protože nemáme dostatečnou finanční historii, máme postavený projekt do výše 2 milionů Kč. V Dokumentech projektu máme přílohu pod názvem Finanční výkazy a rozvaha. V níže vložené tabulce máme přehled nákladů v provozní fázi. Na vybudování dětské skupiny bude kalkulována částka 246 528 Kč.

V rozpočtu je požadovaná částka na získání kvalifikace pro jednu z pečujících osob. 

Stanovení výše osobních nákladů pozice pečujících osob vychází z aktuálních údajů ISPV - Platová sféra ČR 2017 a Mzdová sféra ČR 2017 z platů a mezd profesí, které mohou vykonávat pečující osobu v mikrojeslích3, ze kterých je následně stanovena průměrná mzda/plat/odměna z dohody.

 

Kalkulace nákladů na vybudování dětské skupiny:

Kalkulace nákladů

Název

Cena jednotky

Počet jednotek

Částka celkem

lehátko

1 000,00

12

12 000,00

židle

500,00

12

6 000,00

stůl pro 6 dětí

5 000,00

2

10 000,00

podlaha

15 000,00

1

15 000,00

malování

10 000,00

1

10 000,00

docházkový systém

40 000,00

1

40 000,00

elektroinstalace

20 000,00

1

20 000,00

sanitární zaříení

50 000,00

1

50 000,00

sady pro 12 dětí (ložní prádlo, deky, polštáře

2 000,00

12

24 000,00

učební pomůcky

15 000,00

1

15 000,00

stavební úpravy

44 528,00

1

44 528,00

 

 

 

246 528,00

     

Kalkulace osobních nákladů na realizaci projektu:

Kalkulace osobních nákladů

Název

Cena jednotky

Počet jednotek

Částka celkem

Pečující osoba 1

35 168,00

18

633 024,00

Pečující osoba 2

35 168,00

18

633 024,00

Pomocná pečující osoba_0,25 úvazek

8 792,00

18

158 256,00

Projektový manažer_0,2 úvazek

8 062,00

22

177 364,00

Administrativa DPP _40 měsíčně

175,00

440

77 000,00

Pečující osoba zástup DPP

164,00

313

51 332,00

 

 

 

1 730 000,00

 

Kalkulace příjmů a výdajů provozních:

Kalkulace příjmů a výdajů

Název

Cena jednotky

Počet jednotek

Částka celkem

školné 500 x 12 dětí

6 000,00

18

108 000,00

provozní výdaj

-6 000,00

18

-108 000,00

 

 

 

0,0

 

Výše uvedené kalkulace jsou pouze názorné. Jejich uvedením bychom rádi přesvědčili poskytovatele dotace,  že s poskytnutými finanční prostředky bude naloženo efektivně a hospodárně.  

  

Rozpočet projektu:

  • Celkové způsobilé výdaje: 1 991 388 Kč

 

Publicita